SVT Play logotyp

Laddar...

Forum

Mån 29 maj 09:00 • 7 tim 16 min

Kan bara ses i Sverige

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Från 25/5. * 10:15 Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 11:00 Gasstöd till hushållen och polisnärvaro i hela landet DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 13:45 Är public service en generationsfråga? Konkurrensen om medieanvändarnas tid är hårdare än någonsin. Public service får ständigt nya konkurrenter, där Tiktok och AI är några exempel. Frågan är hur viktig public service är för demokratin i en helt ny medievärld. Arrangör: Föreningen Oberoende Public Service. Från 22/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dag

Information om

Publicerades
Mån 29 maj
Kan ses till
Lör 25 nov
Produktionsår
2023
Rättigheter
Kan ses i hela världen

Kommande

Imorgon 09:00

Publiceras: Imorgon 09:00

09:00: Särskild debatt om klimatanpassning. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). Från 19/9. * 10:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 10:55: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 12:00: Rapport. * 12:03: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:25: Forum: Politik och samhälle. * 13:00: Ickemedicinsk omskärelse och kompetensbrist i norr. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade skriftliga frågor. * 13:45: Forum: Politik och samhälle. * 14:00: Är den gemensamma energimarknaden bra för Sverige? Elpriserna för konsumenter och småföretag sätts i dag på en europeisk marknad. Den är nu föremål för utvärdering. Samtal om vägen fram till nuvarande system, vinnare och förlorare och risken för marknadsmanipulation. Arrangör: Framtidssmedjan Elders och Småföretagarnas riksförbund i samarbete med Villaägarnas riksförbund och Hyresgästföreningen. Första delen av ett längre seminarium. Från 19/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.

09:00: Särskild debatt om klimatanpassning. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). Från 19/9. * 10:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 10:55: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 12:00: Rapport. * 12:03: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:25: Forum: Politik och samhälle. * 13:00: Ickemedicinsk omskärelse och kompetensbrist i norr. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade skriftliga frågor. * 13:45: Forum: Politik och samhälle. * 14:00: Är den gemensamma energimarknaden bra för Sverige? Elpriserna för konsumenter och småföretag sätts i dag på en europeisk marknad. Den är nu föremål för utvärdering. Samtal om vägen fram till nuvarande system, vinnare och förlorare och risken för marknadsmanipulation. Arrangör: Framtidssmedjan Elders och Småföretagarnas riksförbund i samarbete med Villaägarnas riksförbund och Hyresgästföreningen. Första delen av ett längre seminarium. Från 19/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.

2023

Idag 09:00

Publicerades: Idag 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor. Från 21/9. * 10:15: Karriärer och barriärer. Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund? Rapporten Karriärer och barriärer presenteras av Jan O. Jonsson och Carina Mood. Kommentarer av Anna Tegunimataka, docent Lunds universitet och Olof Åslund, Uppsala Immigration Lab. Arrangör ESO. Från 6/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Demokratidagen 2023 - väljare i rörelse. Om genomförandet av riksdagsvalet 2022, väljare i rörelse och framåtblickar mot stundande EU-parlamentsval 2024. Med Henrik Ekengren Oscarsson, valprofessor vid Göteborgs universitet, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för Sieps, Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, m fl. Arrangör: SCB. Från 22/9. * 14:10: Forum: Politik och samhälle. * 14:45: Avhopparverksamhet i storstäderna. Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott kopplade till kriminella grupperingar. I en ny rapport kartlägger forskaren Anna Hedlund hur Göteborg, Malmö och Stockholm arbetar med avhopparverksamhet och ger förslag på förbättringar. Arrangör: SNS. Från 12/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor. Från 21/9. * 10:15: Karriärer och barriärer. Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund? Rapporten Karriärer och barriärer presenteras av Jan O. Jonsson och Carina Mood. Kommentarer av Anna Tegunimataka, docent Lunds universitet och Olof Åslund, Uppsala Immigration Lab. Arrangör ESO. Från 6/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Demokratidagen 2023 - väljare i rörelse. Om genomförandet av riksdagsvalet 2022, väljare i rörelse och framåtblickar mot stundande EU-parlamentsval 2024. Med Henrik Ekengren Oscarsson, valprofessor vid Göteborgs universitet, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för Sieps, Maria Solevid, docent i statsvetenskap vid Göteborgs universitet, m fl. Arrangör: SCB. Från 22/9. * 14:10: Forum: Politik och samhälle. * 14:45: Avhopparverksamhet i storstäderna. Nästan dagligen rapporterar medierna om allvarliga brott kopplade till kriminella grupperingar. I en ny rapport kartlägger forskaren Anna Hedlund hur Göteborg, Malmö och Stockholm arbetar med avhopparverksamhet och ger förslag på förbättringar. Arrangör: SNS. Från 12/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 22 sep 09:00

Publicerades: Fre 22 sep 09:00

09:00: Särskild debatt om klimatanpassning. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). Från 19/9. * 11:00: Euroomröstningen 20 år - svenska och danska perspektiv.Hur har eurofrågan hanterats och hur har de respektive ländernas inflytande i EU påverkats? Hur mår eurosamarbetet idag? Diskussion med Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör, tidigare statssekreterare och vice riksbankschef, Michael Bergman, docent i nationalekonomi, Köpenhamns universitet, Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Göteborgs universitet och Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps. Arrangör: Sieps och Kommerskollegium. Från 14/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euroomröstningen 20 år - svenska och danska perspektiv.Hur har eurofrågan hanterats och hur har de respektive ländernas inflytande i EU påverkats? Hur mår eurosamarbetet idag? Diskussion med Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör, tidigare statssekreterare och vice riksbankschef, Michael Bergman, docent i nationalekonomi, Köpenhamns universitet, Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Göteborgs universitet och Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps. Arrangör: Sieps och Kommerskollegium. Från 14/9. * 13:00: Demokratidagen 2023 - väljare i rörelse. DIREKT.Hur genomfördes valet förra året? och framåtblickar mot stundande EU-parlamentsval den 9 juni 2024. Henrik Ekengren Oscarsson, valprofessor vid Göteborgs universitet, modererar och presenterar färska resultat om väljarnas beteende, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för Sieps, medverkar och Maria Solevid, docent i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Arrangör: SCB. * 15:30: Forum: Politik och samhälle. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Särskild debatt om klimatanpassning. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). Från 19/9. * 11:00: Euroomröstningen 20 år - svenska och danska perspektiv.Hur har eurofrågan hanterats och hur har de respektive ländernas inflytande i EU påverkats? Hur mår eurosamarbetet idag? Diskussion med Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör, tidigare statssekreterare och vice riksbankschef, Michael Bergman, docent i nationalekonomi, Köpenhamns universitet, Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Göteborgs universitet och Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps. Arrangör: Sieps och Kommerskollegium. Från 14/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euroomröstningen 20 år - svenska och danska perspektiv.Hur har eurofrågan hanterats och hur har de respektive ländernas inflytande i EU påverkats? Hur mår eurosamarbetet idag? Diskussion med Karolina Ekholm, Riksgäldsdirektör, tidigare statssekreterare och vice riksbankschef, Michael Bergman, docent i nationalekonomi, Köpenhamns universitet, Markus Johansson, forskare i statsvetenskap, Sieps och Göteborgs universitet och Jonas Eriksson, utredare i nationalekonomi, Sieps. Arrangör: Sieps och Kommerskollegium. Från 14/9. * 13:00: Demokratidagen 2023 - väljare i rörelse. DIREKT.Hur genomfördes valet förra året? och framåtblickar mot stundande EU-parlamentsval den 9 juni 2024. Henrik Ekengren Oscarsson, valprofessor vid Göteborgs universitet, modererar och presenterar färska resultat om väljarnas beteende, Göran von Sydow, statsvetare och direktör för Sieps, medverkar och Maria Solevid, docent i Statsvetenskap vid Göteborgs universitet. Arrangör: SCB. * 15:30: Forum: Politik och samhälle. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 21 sep 09:00

Publicerades: Tor 21 sep 09:00

09:00: Vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen. DIREKT. Civilutskottet har offentligt sammanträde. * 10:55: Riksbanken om dagens räntebesked. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 12:00: Rapport. * 12:03: Vision för personer med funktionsnedsättning. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. * 12:45: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor. * 15:15: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 15:35: Riksbanken om dagens räntebesked. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. Från förmiddagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Vårdnad, boende och umgänge vid våld i familjen. DIREKT. Civilutskottet har offentligt sammanträde. * 10:55: Riksbanken om dagens räntebesked. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. * 12:00: Rapport. * 12:03: Vision för personer med funktionsnedsättning. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. * 12:45: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på ledamöternas frågor. * 15:15: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 15:35: Riksbanken om dagens räntebesked. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Åsa Olli Segendorf, chef för avdelningen för penningpolitik. Från förmiddagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 20 sep 08:25

Publicerades: Ons 20 sep 08:25

08:25: Presentation och debatt om budgeten. DIREKT.Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar budgeten, oppositionspartierna kommenterar och kl 13.00 börjar debatten i riksdagen. Programledare Marcus Carlehed och inrikespolitisk kommentator Elisabeth Marmorstein. * 08.30 Finansministerns pressträff. 09.30 Miljöpartiets pressträff. 10.00 Centerpartiets pressträff. 10.30 Socialdemokraternas pressträff. 11.00 Vänsterpartiets pressträff. 12.00 Rapport. 12.30 Budgetpromenad. 13.00 Budgetdebatt i riksdagen. 16:00: Rapport. 16:05: Kommentar till budgetdebatten. DIREKT. Programledare Marcus Carlehed och inrikespolitisk kommentator Elisabeth Marmorstein.Mer om programmet

08:25: Presentation och debatt om budgeten. DIREKT.Finansminister Elisabeth Svantesson (M) presenterar budgeten, oppositionspartierna kommenterar och kl 13.00 börjar debatten i riksdagen. Programledare Marcus Carlehed och inrikespolitisk kommentator Elisabeth Marmorstein. * 08.30 Finansministerns pressträff. 09.30 Miljöpartiets pressträff. 10.00 Centerpartiets pressträff. 10.30 Socialdemokraternas pressträff. 11.00 Vänsterpartiets pressträff. 12.00 Rapport. 12.30 Budgetpromenad. 13.00 Budgetdebatt i riksdagen. 16:00: Rapport. 16:05: Kommentar till budgetdebatten. DIREKT. Programledare Marcus Carlehed och inrikespolitisk kommentator Elisabeth Marmorstein.Mer om programmet

Tis 19 sep 09:00

Publicerades: Tis 19 sep 09:00

09:00: EU-magasinet från Strasbourg.Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9. * 10:30: Finansutskottet - Riksrevisorns årliga rapport. DIREKT. Finansutskottet har ett offentligt sammanträde med riksrevisorn om Riksrevisorns årliga rapport 2023 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2023. Deltagare: Riksrevisor Helena Lindberg. * 12:00: Rapport. * 12:03: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:30: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning. Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. * 13:00: Särskild debatt om klimatanpassning. DIREKT.Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). * Anmälningsplikt, skolgång och arbetsförmedlingens felaktiga utbetalningar. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen direkt efter den särskilda debatten. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: EU-magasinet från Strasbourg.Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9. * 10:30: Finansutskottet - Riksrevisorns årliga rapport. DIREKT. Finansutskottet har ett offentligt sammanträde med riksrevisorn om Riksrevisorns årliga rapport 2023 och Riksrevisionens uppföljningsrapport 2023. Deltagare: Riksrevisor Helena Lindberg. * 12:00: Rapport. * 12:03: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:30: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning. Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. * 13:00: Särskild debatt om klimatanpassning. DIREKT.Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar miljö- och klimatminister Romina Pourmohktari (L). * Anmälningsplikt, skolgång och arbetsförmedlingens felaktiga utbetalningar. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen direkt efter den särskilda debatten. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 18 sep 09:00

Publicerades: Mån 18 sep 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 14/9. * 10:15: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 11:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Karriärer och barriärer. Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund? Rapporten Karriärer och barriärer presenteras av Jan O. Jonsson och Carina Mood. Kommentarer av Anna Tegunimataka, docent Lunds universitet och Olof Åslund, Uppsala immigration Lab. Arrangör ESO. Från 6/9. * 14:00: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 14/9. * 10:15: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 11:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Karriärer och barriärer. Hur går det i skolan för unga med utländsk bakgrund? Rapporten Karriärer och barriärer presenteras av Jan O. Jonsson och Carina Mood. Kommentarer av Anna Tegunimataka, docent Lunds universitet och Olof Åslund, Uppsala immigration Lab. Arrangör ESO. Från 6/9. * 14:00: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 15 sep 09:00

Publicerades: Fre 15 sep 09:00

09:00: Anmälningsplikt inom vård och skola. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:20: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 11:35: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. * 13:00: Riksmötets öppnande. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. Därefter kommentarer av Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. Programledare: Katarina Sandström. Från 13/9. * 15:00: EU-magasinet från Strasbourg. Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9. * 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Anmälningsplikt inom vård och skola. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Migrationsminister Maria Malmer Stenergard (M) svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:20: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 11:35: Lagen om naturrestaurering het potatis i EU. Hur ska skadad natur i medlemsländerna återställas och hur ska den biologiska mångfalden säkras? De svenska EU-parlamentarikerna är splittrade i frågan. Debatt med Emma Wiesner (C), Sara Skyttedal (KD) och Pär Holmgren (MP) på plats i Strasbourg. Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. * 13:00: Riksmötets öppnande. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. Därefter kommentarer av Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. Programledare: Katarina Sandström. Från 13/9. * 15:00: EU-magasinet från Strasbourg. Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. Från 14/9. * 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 14 sep 09:00

Publicerades: Tor 14 sep 09:00

09:00: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på fortsatt utveckling. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. * 10:00: Ursula von der Leyens tal om tillståndet i EU. I sitt årliga tal presenterar EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, unionens viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året. Talet hålls i EU-parlamentet i Strasbourg. Simultantolkas. Från 13/9. * 11:00: EU-magasinet från Strasbourg. Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i går sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt av EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00: Rapport. * 12:03: Fartkameror och stöd vid översvämningar. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas inlämnade, skriftliga frågor, bland annat om fartkameror för att bekämpa brott och reparationsstöd vid översvämningar. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15: Pressträff Arbetsskadeutredningen. Utredaren Dan Holke lämnar över slutbetänkandet till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). * 15:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på fortsatt utveckling. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. * 10:00: Ursula von der Leyens tal om tillståndet i EU. I sitt årliga tal presenterar EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, unionens viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året. Talet hålls i EU-parlamentet i Strasbourg. Simultantolkas. Från 13/9. * 11:00: EU-magasinet från Strasbourg. Med knappt ett år kvar till valet höll EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen i går sitt linjetal om tillståndet i EU och prioriteringarna framåt. Kommentarer till talet och spaning framåt av EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Heléne Fritzon (S), och EU-korrespondenterna Ulrika Bergsten, SVT, och Andreas Liljeheden, SR. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00: Rapport. * 12:03: Fartkameror och stöd vid översvämningar. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas inlämnade, skriftliga frågor, bland annat om fartkameror för att bekämpa brott och reparationsstöd vid översvämningar. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15: Pressträff Arbetsskadeutredningen. Utredaren Dan Holke lämnar över slutbetänkandet till äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M). * 15:40: Kritiska råvaror - vilken väg ska EU välja? EU vill säkra tillgången på de råvaror som bland annat är avgörande för den gröna omställningen. Men hur det ska gå till? Samtal med EU-parlamentarikerna Jessica Polfjärd (M), Malin Björk (V) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/9. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 13 sep 09:00

Publicerades: Ons 13 sep 09:00

09:00: Ursula von der Leyens tal om tillståndet i EU. DIREKT. I sitt årliga linjetal presenterar EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, unionens viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året. Talet hålls i EU-parlamentet i Strasbourg. Simultantolkas. * 10:20: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 11:25: Forum: Politik och samhälle. * 11:55: Partiledardebatt i riksdagen. DIREKT. Riksdagsårets första partiledardebatt. Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder, därefter anföranden av övriga partiledare. Efter debatten kommentar av SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein. Programledare är Julia Peric. * 16:00: Rapport. * 16:05: Partiledardebatt i riksdagen - summering. DIREKT. Kommentar av SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein. Programledare är Julia Peric.Mer om programmet

09:00: Ursula von der Leyens tal om tillståndet i EU. DIREKT. I sitt årliga linjetal presenterar EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, unionens viktigaste prioriteringar och initiativ för det kommande året. Talet hålls i EU-parlamentet i Strasbourg. Simultantolkas. * 10:20: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 11:25: Forum: Politik och samhälle. * 11:55: Partiledardebatt i riksdagen. DIREKT. Riksdagsårets första partiledardebatt. Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder, därefter anföranden av övriga partiledare. Efter debatten kommentar av SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein. Programledare är Julia Peric. * 16:00: Rapport. * 16:05: Partiledardebatt i riksdagen - summering. DIREKT. Kommentar av SVT:s inrikespolitiska kommentator Elisabeth Marmorstein. Programledare är Julia Peric.Mer om programmet

Riksmötets öppnande

Publicerades: Tis 12 sep 12:55

Ceremoni från riksdagen där Kung Carl XVI Gustaf öppnar riksdagens nya arbetsår 2023-2024. 12:55: Inledning med SVT:s Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad. Gästerna anländer till riksdagen. 14:00: Ceremonin i kammaren börjar. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. 15:00: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter, kommenterar regeringsförklaringen. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. 16:05: Riksmötets öppnande - Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad sammanfattar dagen.Mer om programmet

Ceremoni från riksdagen där Kung Carl XVI Gustaf öppnar riksdagens nya arbetsår 2023-2024. 12:55: Inledning med SVT:s Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad. Gästerna anländer till riksdagen. 14:00: Ceremonin i kammaren börjar. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. 15:00: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter, kommenterar regeringsförklaringen. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. 16:05: Riksmötets öppnande - Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad sammanfattar dagen.Mer om programmet

Tis 12 sep 09:00

Publicerades: Tis 12 sep 09:00

09:00: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. * 10:00: Pressträff inför höstbudgeten. DIREKT. Med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och utbildningsminister Mats Persson (L). * 10:30: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och Försvar. Från 30/6. * 12:55: Riksmötets öppnande. DIREKT. * 12:55: Inledning med SVT:s Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad. Gästerna anländer till riksdagen. * 14:00: Ceremonin i kammaren börjar. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. * 15:00: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter, kommenterar regeringsförklaringen. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Riksmötets öppnande. DIREKT. Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad sammanfattar dagen.Mer om programmet

09:00: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. * 10:00: Pressträff inför höstbudgeten. DIREKT. Med arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) och utbildningsminister Mats Persson (L). * 10:30: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 12:00: Rapport. * 12:03: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och Försvar. Från 30/6. * 12:55: Riksmötets öppnande. DIREKT. * 12:55: Inledning med SVT:s Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad. Gästerna anländer till riksdagen. * 14:00: Ceremonin i kammaren börjar. Kung Carl XVI Gustaf förklarar riksmötet öppnat och statsminister Ulf Kristersson (M) presenterar regeringsförklaringen. * 15:00: Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, och Alice Teodorescu Måwe, borgerlig opinionsbildare och fristående kolumnist i bland annat Dagens Nyheter, kommenterar regeringsförklaringen. Mats Knutson intervjuar partiledarna i trapphallen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Riksmötets öppnande. DIREKT. Katarina Sandström, Mats Knutson och Mari Forssblad sammanfattar dagen.Mer om programmet

Mån 11 sep 09:00

Publicerades: Mån 11 sep 09:00

09:00: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. * 10:30: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 12:00: Rapport.* 12:03: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter av och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 14:00: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. * 10:30: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 12:00: Rapport.* 12:03: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter av och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 14:00: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 8 sep 09:00

Publicerades: Fre 8 sep 09:00

09:00: Nyhetsmediernas sårbara finansiering - vad vill annonsörerna? Siffror för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. * 10:00: Tillståndet i EU och de brännande frågorna DIREKT. Den 13 september håller EU-kommissionens ordförande ett linjetal i EU-parlamentet, följt av debatt. Vilka frågor kommer att prioriteras inför EU-valet i juni? Svenska EU-parlamentariker diskuterar vad de förväntar sig av talet. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport * 12:03: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 13:20: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 14:35: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

09:00: Nyhetsmediernas sårbara finansiering - vad vill annonsörerna? Siffror för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. * 10:00: Tillståndet i EU och de brännande frågorna DIREKT. Den 13 september håller EU-kommissionens ordförande ett linjetal i EU-parlamentet, följt av debatt. Vilka frågor kommer att prioriteras inför EU-valet i juni? Svenska EU-parlamentariker diskuterar vad de förväntar sig av talet. Arrangör: EU-parlamentet i Sverige. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport * 12:03: Skogens roll i klimatomställningen. Debatten går het om skogens resurser och vilka prioriteringar som bör göras. Ska skogen stå kvar eller brukas? En ny rapport om den svenska skogens roll i energi- och klimatomställningen presenteras. Arrangör: SNS. Från 5/9. * 13:20: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 14:35: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

Tor 7 sep 09:00

Publicerades: Tor 7 sep 09:00

09:00: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 11:15: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. Från 28/6. * 12:00: Rapport * 12:03: Sverige i Nato. Sveriges förändring av försvars- och utrikespolitiken är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vilken kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och försvar. Från 30/6. * 13:05: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 14:40: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. * 15:25: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

09:00: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 11:15: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. Från 28/6. * 12:00: Rapport * 12:03: Sverige i Nato. Sveriges förändring av försvars- och utrikespolitiken är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vilken kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och försvar. Från 30/6. * 13:05: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 14:40: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. * 15:25: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

Ons 6 sep 09:00

Publicerades: Ons 6 sep 09:00

09:00: Nyhetsmediernas sårbara finansiering - vad vill annonsörerna? Siffrorna för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. * 10:00: Slutbetänkande bidragsbrottsutredning. DIREKT. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) emot slutbetänkandet från 2021 års bidragsbrottsutredning. I samband med överlämningen hålls en pressträff med äldre- och socialförsäkringsministern och utredaren Amir Rostami. * 10:30: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. * 12:00: Rapport. * 12:03: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter på och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 14:05: Forum: politik och samhälle. * 14:55: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet, samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Del av ett längre seminarium. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Nyhetsmediernas sårbara finansiering - vad vill annonsörerna? Siffrorna för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. * 10:00: Slutbetänkande bidragsbrottsutredning. DIREKT. Äldre- och socialförsäkringsminister Anna Tenje (M) emot slutbetänkandet från 2021 års bidragsbrottsutredning. I samband med överlämningen hålls en pressträff med äldre- och socialförsäkringsministern och utredaren Amir Rostami. * 10:30: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. * 12:00: Rapport. * 12:03: Arbetet mot våld i nära relationer. Olika aspekter på och ny kunskap om dödligt våld i nära relation presenteras och diskuteras, bland annat en kartläggning med fokus på unga. Arrangör: Nationell myndighetssamverkan och kunskapsutbyte för kvinnofrid, som består av 25 olika myndigheter, länsstyrelserna och SKR. Från 29/8. * 14:05: Forum: politik och samhälle. * 14:55: Är globaliseringen över? Pandemin, kriget i Ukraina och den ökade globala politiska osäkerheten har på olika sätt påverkat Sveriges ekonomi och den europeiska politiska dagordningen. Fredrik Sjöholm, Institutet för näringslivsforskning, Lena Sellgren, Business Sweden och Björn Cappelin, Utrikespolitiska institutet, samtalar om Kina, kriget och världsekonomin. Arrangör: Saco. Del av ett längre seminarium. Från 29/8. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 5 sep 09:00

Publicerades: Tis 5 sep 09:00

09:00: Den nya migrationspolitiken. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. * 10:00: En hållbar livsmiljö för alla. Klimatförändringar, urbanisering och teknisk utveckling påverkar vårt sätt att leva och bo. Politiker och representanter från branschorganisationer diskuterar hur bostäder och närmiljöer på bästa sätt blir hållbara, inkluderande och trivsamma. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 10:30: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport * 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern. Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Från 22/8. * 12:20: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning. Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. * 12:50: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. * 13:15: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Del av ett längre seminarium. Från 29/8. *14:30: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dagMer om programmet

09:00: Den nya migrationspolitiken. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. * 10:00: En hållbar livsmiljö för alla. Klimatförändringar, urbanisering och teknisk utveckling påverkar vårt sätt att leva och bo. Politiker och representanter från branschorganisationer diskuterar hur bostäder och närmiljöer på bästa sätt blir hållbara, inkluderande och trivsamma. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 10:30: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. * 11:30: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport * 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern. Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Från 22/8. * 12:20: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning. Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. * 12:50: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. * 13:15: Ska löntagarna ta hela smällen? Samtal om inflationens inverkan på samhället, individen och den svenska modellen. Med Daniel Waldenström, nationalekonom, Irene Wennemo, gd Medlingsinstitutet och Charlotta Stern, vd Ratio. Arrangör: Saco. Del av ett längre seminarium. Från 29/8. *14:30: Torka, översvämningar och bränder. Diskussion om vilka hot och risker ett förändrat klimat och extremväder innebär för det svenska samhället. Hur påverkas hälsa, livsmedelsförsörjning och ekonomi och hur ser beredskapen ut? Arrangör: Folk och Försvar. Från 1/9. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dagMer om programmet

Mån 4 sep 09:00

Publicerades: Mån 4 sep 09:00

09:00: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. * 09:45: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 12:00: Rapport * 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. * 12:35: Behövs nya elprisområden? Svenska kraftnät utreder just nu om Sverige ska få en ny indelning av elprisområden. Hur långt har man kommit i processen och hur påverkas svenska elanvändare av förslaget? Arrangör: Ellevio AB, Arena Energi. Från 29/6. * 13:25: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på fortsatt utveckling. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. * 14:25: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

09:00: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. * 09:45: Ekonomiska beslut under osäkerhet. Samtal om det ekonomiska läget, räntehöjningar och finanspolitiska vägval. Med Aino Bunge, vice riksbankschef, Anna Seim, nationalekonom, Susanne Spector, Nordea och Annika Wallenskog, chefsekonom SKR. Arrangör: Saco. Från 29/8. * 12:00: Rapport * 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. * 12:35: Behövs nya elprisområden? Svenska kraftnät utreder just nu om Sverige ska få en ny indelning av elprisområden. Hur långt har man kommit i processen och hur påverkas svenska elanvändare av förslaget? Arrangör: Ellevio AB, Arena Energi. Från 29/6. * 13:25: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på fortsatt utveckling. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. * 14:25: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. * 16:00: Rapport * 16:05: Hänt i dag. *Mer om programmet

Fre 1 sep 09:00

Publicerades: Fre 1 sep 09:00

09:00: Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: ESO. Från 24/5. 11:00: Den sårbara finansieringen - vad vill annonsörerna? Siffrorna för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. 12:00: Rapport. 12:03: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 13:35: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på en fortsatt utveckling av vattenkraften. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. 14:35: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. 15:05: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22 /8. 15:30: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

09:00: Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: ESO. Från 24/5. 11:00: Den sårbara finansieringen - vad vill annonsörerna? Siffrorna för reklamintäkterna hos svenska medier med nyhetsjournalistik presenteras. Hur mycket backar annonsintäkterna och vilken roll spelar inflationen och nya köpmönster? Arrangör: Institutet för mediestudier. Från 31/8. 12:00: Rapport. 12:03: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 13:35: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på en fortsatt utveckling av vattenkraften. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. 14:35: Möt Radiokorrespondenterna: Hälsan, viktigast i världen. Pandemier, övervikt, tillgång till mediciner och brist på vårdpersonal - hur ska vi klara hälsan? Med korrespondenterna Sara Heyman, global hälsa, Caroline Kernen, fokus på unga, Naila Saleem, Sydasien och Ivan Garcia, Bogotá. Programledare: Sara Stenholm. Från 22/8. 15:05: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22 /8. 15:30: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

Ons 30 aug 09:00

Publicerades: Ons 30 aug 09:00

09:00: EU utmanar den svenska klimatpolitiken EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen. Betyder det att de svenska klimatmålen förlorat sin relevans? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. 10:15: Morgondagens arbetsmarknad Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. 11:00: Kan Putin dömas för krigsbrott? Den internationella brottsmålsdomstolen ICC har utfärdat en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. 12:00: Rapport 12:03: Kan Putin dömas för krigsbrott? Seminariet fortsätter. 12:30: Att våga lita på socialtjänsten Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. Från 29/6. 13:35: Hur lång blir pausen i bostadsbyggandet? Bostadsbyggandet har minskat betänkligt och spås tvärnita framöver. Flera av orsakerna är svåra att påverka för fastighetsägare, byggbolag och politiker. Vilka är åtgärderna som kan vidtas och varför händer inte mer? Arrangör: Fastighetsägarna. Från 29/6. 14:30: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 14:55: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Från 22/8. 15:15: Möt Radiokorrespondenterna: Kinapodden på scen Ökande militär makt och minskande ekonomisk? Med Kinakommentator Hanna Sahlberg och korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Naila Saleem, Sydasien, Peder Gustafsson, Bangkok och Axel Kronholm, Bangkok. Programledare: Karin Tötterman. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 15:25: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

09:00: EU utmanar den svenska klimatpolitiken EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen. Betyder det att de svenska klimatmålen förlorat sin relevans? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. 10:15: Morgondagens arbetsmarknad Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. 11:00: Kan Putin dömas för krigsbrott? Den internationella brottsmålsdomstolen ICC har utfärdat en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. 12:00: Rapport 12:03: Kan Putin dömas för krigsbrott? Seminariet fortsätter. 12:30: Att våga lita på socialtjänsten Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. Från 29/6. 13:35: Hur lång blir pausen i bostadsbyggandet? Bostadsbyggandet har minskat betänkligt och spås tvärnita framöver. Flera av orsakerna är svåra att påverka för fastighetsägare, byggbolag och politiker. Vilka är åtgärderna som kan vidtas och varför händer inte mer? Arrangör: Fastighetsägarna. Från 29/6. 14:30: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 14:55: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Från 22/8. 15:15: Möt Radiokorrespondenterna: Kinapodden på scen Ökande militär makt och minskande ekonomisk? Med Kinakommentator Hanna Sahlberg och korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Naila Saleem, Sydasien, Peder Gustafsson, Bangkok och Axel Kronholm, Bangkok. Programledare: Karin Tötterman. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 15:25: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

Tis 29 aug 09:00

Publicerades: Tis 29 aug 09:00

09:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts SVT:s Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 11:00: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på en fortsatt utveckling av vattenkraften. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. 12:00: Rapport. 12:03: Sommartal: Märta Stenevi (MP) och Per Bolund (MP). Miljöpartiets språkrör sommartalar i Stockholm. Från 28/8. 12:35: Utvisning av barn och hbtqi-plus-rättigheter. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöter skriftliga frågor om utvisning av barn som är födda och uppvuxna i Sverige och hbtqi-plus-personers rättigheter. Från 22/8. 13:20: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. 14:20: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts SVT:s Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 11:00: Så kan svensk vattenkraft utvecklas. Vattenkraften står för nära hälften av den svenska elproduktionen och spelar en avgörande roll i klimatomställningen och för elanvändarna. I en ny rapport presenteras förslag på en fortsatt utveckling av vattenkraften. Arrangör: Svensk Näringsliv. Från 23/8. 12:00: Rapport. 12:03: Sommartal: Märta Stenevi (MP) och Per Bolund (MP). Miljöpartiets språkrör sommartalar i Stockholm. Från 28/8. 12:35: Utvisning av barn och hbtqi-plus-rättigheter. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöter skriftliga frågor om utvisning av barn som är födda och uppvuxna i Sverige och hbtqi-plus-personers rättigheter. Från 22/8. 13:20: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. 14:20: Personalförsörjning inom det civila försvaret vid krig. I takt med att det civila försvaret utvecklas och aktörerna blir fler ökar behoven av personal. Enligt lagen om totalförsvarsplikt kan alla mellan 16 och 70 år kallas in för att bidra vid krigsfara och krig. Vad innebär det i dag? Arrangör: Folk och Försvar. Från 24/8. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 28 aug 09:00

Publicerades: Mån 28 aug 09:00

09:00: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. Från 30/6. 11:00: Sommartal: Nooshi Dadgostar (V) Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller sommartal på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Från 26/8. 11:30: Sommartal: Jimmie Åkesson (SD) Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller sommartal på Havsudden i Sölvesborg. Från 26/8. 12:00: Rapport 12:03: Sommartal: Magdalena Andersson (S) Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson håller sitt sommartal på IF-Metalldagen i Olofström. Från 27/8. 12:30: Så vill unga angripa samhällsproblemen Klimat, skola, brottslighet och psykisk ohälsa är några av de frågor som de politiska ungdomsförbunden tycker är viktiga och som de debatterade på Almedalens scen i somras. Arrangör: Region Gotland. Från 27/6. 13:30: Lång väntan för att få byggaDet är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 15:00: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 15:30: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

09:00: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. Från 30/6. 11:00: Sommartal: Nooshi Dadgostar (V) Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar håller sommartal på Gustav Adolfs torg i Göteborg. Från 26/8. 11:30: Sommartal: Jimmie Åkesson (SD) Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson håller sommartal på Havsudden i Sölvesborg. Från 26/8. 12:00: Rapport 12:03: Sommartal: Magdalena Andersson (S) Socialdemokraternas partiordförande Magdalena Andersson håller sitt sommartal på IF-Metalldagen i Olofström. Från 27/8. 12:30: Så vill unga angripa samhällsproblemen Klimat, skola, brottslighet och psykisk ohälsa är några av de frågor som de politiska ungdomsförbunden tycker är viktiga och som de debatterade på Almedalens scen i somras. Arrangör: Region Gotland. Från 27/6. 13:30: Lång väntan för att få byggaDet är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 15:00: Möt Radiokorrespondenterna: En multipolär världsordning Global rättvisa eller bara de auktoritära staternas frammarsch? Medverkande: korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Ivan Garcia, Bogotá, Richard Myrenberg, Pretoria och Milan Djelevic, Östeuropa. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 15:30: Turkiet, Sverige och Nato - vad händer? P1:s Mellanösternpodd på scen. Medverkande: korrespondenterna Cecilia Uddén, Kairo, Johan Mathias Sommarström, Istanbul och Eko-reportrarna Jan Andersson och Besir Kavak. Programledare: Caroline Salzinger. Arrangör: Sveriges Radio. Från Möt Radiokorrespondenterna 22/8. 16:00: Rapport 16:05: Hänt i dagMer om programmet

Fre 25 aug 09:00

Publicerades: Fre 25 aug 09:00

09:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. 10:00: Hur förebyggs brottslighet bland unga? Brott bland barn och unga kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande? Både med de som redan begår brott och de som är på väg in i brottslighet. Arrangör: Brottsförebyggande rådet. Från 27/6. 11:00: Centerpartiets nya utbildningsprogram presenteras. Pressträff med partiledare Muharrem Demirok, utbildningspolitisk talesperson Niels Paarup-Petersen och programansvarig Madelaine Jakobsson. Inför partistämman i Örebro senare i höst presenterar Centerpartiet sitt nya utbildningsprogram. 11:20: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. 12:00: Rapport. 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 12:25: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern. Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 12:45: Möt Radiokorrespondenterna: Kinapodden på scen. Ökande militär makt och minskande ekonomisk? Medverkande: Kinakommentator Hanna Sahlberg och korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Naila Saleem, Sydasien, Peder Gustafsson, Bangkok och Axel Kronholm, Bangkok. Programledare: Karin Tötterman. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 13:10: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 14:40: Statsminister Ulf Kristersson tar emot Finlands statsminister Petteri Orpo. Finlands statsminister besöker Sverige. Mötet mellan statsministrarna kommer att fokusera på det säkerhetspolitiska läget, konkurrenskraft och grön omställning. I samband med besöket hålls en pressträff på Harpsund. 15:15: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. 10:00: Hur förebyggs brottslighet bland unga? Brott bland barn och unga kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande? Både med de som redan begår brott och de som är på väg in i brottslighet. Arrangör: Brottsförebyggande rådet. Från 27/6. 11:00: Centerpartiets nya utbildningsprogram presenteras. Pressträff med partiledare Muharrem Demirok, utbildningspolitisk talesperson Niels Paarup-Petersen och programansvarig Madelaine Jakobsson. Inför partistämman i Örebro senare i höst presenterar Centerpartiet sitt nya utbildningsprogram. 11:20: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. 12:00: Rapport. 12:03: Möt Radiokorrespondenterna: Extremvärmens tid? Människor och djur, vattentillgång och livsmedelssäkerhet - hur ska vi lära oss leva i en allt varmare värld? Med korrespondenterna Marie-Louise Kristola, klimat, Marie Nilsson Boij, Paris, Peder Gustafsson, Bangkok, och Richard Myrenberg, Pretoria. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 12:25: Möt Radiokorrespondenterna: 30 år i Mellanöstern. Cecilia Uddén om historiens ögonblick, människorna och platserna som hon nu har återvänt till i tre Sveriges Radio-dokumentärer. Programledare: Hélène Benno. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 12:45: Möt Radiokorrespondenterna: Kinapodden på scen. Ökande militär makt och minskande ekonomisk? Medverkande: Kinakommentator Hanna Sahlberg och korrespondenterna Björn Djurberg, Peking, Naila Saleem, Sydasien, Peder Gustafsson, Bangkok och Axel Kronholm, Bangkok. Programledare: Karin Tötterman. Arrangör: Sveriges Radio. Från 22/8. 13:10: Bygg i tid! Det är bostadsbrist på många håll i Sverige. Planering och tillståndsprövning tar allt längre tid samtidigt som skillnaderna i landet är stora. En ny rapport om läget i ett femtiotal kommuner presenteras. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 23/8. 14:40: Statsminister Ulf Kristersson tar emot Finlands statsminister Petteri Orpo. Finlands statsminister besöker Sverige. Mötet mellan statsministrarna kommer att fokusera på det säkerhetspolitiska läget, konkurrenskraft och grön omställning. I samband med besöket hålls en pressträff på Harpsund. 15:15: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 24 aug 09:00

Publicerades: Tor 24 aug 09:00

09:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 11:00: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. 12:00: Rapport. 12:03: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av geopolitiska spänningar, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra livsmedelsförsörjningen? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. 13:20: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. Från 30/6. 15.00: Finansministern om det ekonomiska läget. DIREKT.Pressträff under regeringssammanträdet på Harpsund.15.45: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Samtalet om trygghet och brottslighet fortsätter. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 11:00: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. Från 28/6. 12:00: Rapport. 12:03: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av geopolitiska spänningar, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra livsmedelsförsörjningen? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. 13:20: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. Från 30/6. 15.00: Finansministern om det ekonomiska läget. DIREKT.Pressträff under regeringssammanträdet på Harpsund.15.45: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Samtalet om trygghet och brottslighet fortsätter. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 23 aug 09:00

Publicerades: Ons 23 aug 09:00

09:00: Så får vi en lokalt förankrad polis. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. Från 31/5. 11:30: Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter presenteras - DIREKT Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar emot slutbetänkandet från utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter" av utredaren Anita Linder. Samtidigt hålls en pressträff. 12:00: Rapport. 12:03: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. 12:45: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. 14:00: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. 15:15: Barn som utsätts för brott. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Vilka mönster finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd finns att få? Arrangör: Brottsförebyggande rådet. Från 27/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Så får vi en lokalt förankrad polis. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. Från 31/5. 11:30: Utredningen om barns möjligheter att utkräva sina rättigheter presenteras - DIREKT Socialtjänstminister Camilla Waltersson Grönvall tar emot slutbetänkandet från utredningen ”Barns möjligheter att utkräva sina rättigheter" av utredaren Anita Linder. Samtidigt hålls en pressträff. 12:00: Rapport. 12:03: Ett nytt Arktis smälter fram. Arktis är en strategiskt viktig region där klimatförändringar och militär aktivitet påverkar säkerhetsläget i hela världen. Ett isfritt Arktis sommartid påverkar handel, sjöfart, naturresurser och säkerhet. Vad händer i regionen? Arrangör: FOI och Folk och försvar. Från 30/6. 12:45: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. 14:00: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. 15:15: Barn som utsätts för brott. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än brott som begås mot vuxna. Vilka mönster finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd finns att få? Arrangör: Brottsförebyggande rådet. Från 27/6. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 22 aug 09:00

Publicerades: Tis 22 aug 09:00

09:00: Den nya migrationspolitiken. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. 10:00: Så vill unga angripa samhällsproblemen. Klimat, skola, brottslighet och psykisk ohälsa är några av de frågor som de politiska ungdomsförbunden tycker är viktiga och som de debatterade på Almedalens scen i somras. Arrangör: Region Gotland. Från 27/6. 11:00: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. 12:00: Rapport. 12:03: Träffsäkert elstöd och betygsinflation. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Den nya migrationspolitiken. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. 10:00: Så vill unga angripa samhällsproblemen. Klimat, skola, brottslighet och psykisk ohälsa är några av de frågor som de politiska ungdomsförbunden tycker är viktiga och som de debatterade på Almedalens scen i somras. Arrangör: Region Gotland. Från 27/6. 11:00: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. Från 27/6. 12:00: Rapport. 12:03: Träffsäkert elstöd och betygsinflation. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 21 aug 09:00

Publicerades: Mån 21 aug 09:00

09:00: Hur ska byggbranschen bli kvitt kriminaliteten? Arbetslivskriminaliteten kostar årligen samhället 26 miljarder kronor. Byggbranschen är utsatt och där hotas både arbetstagarnas villkor och de seriösa bolagens överlevnad. Vad säger företrädare för branschen och politiker om vilka insatser som krävs för att vända utvecklingen? Arrangör: Byggnads. 09:50: Att våga lita på socialtjänsten. Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. Från 29/6. 10:55: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. 11:40: Behövs nya elprisområden? Svenska kraftnät utreder just nu om Sverige ska få en ny indelning av elprisområden. Hur långt har man kommit i processen och hur påverkas svenska elanvändare av förslaget? Arrangör: Ellevio AB, Arena Energi. Från 29/6. 12:00: Rapport. 12:03: Behövs nya elprisområden? Seminariet fortsätter. 12:30: Sverige i Nato. Sveriges förändring av svensk försvars- oh utrikespolitik är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vad kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och Försvar. Från 30/6. 13:15: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. Från 28/6. 14:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts SVT:s Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Hur ska byggbranschen bli kvitt kriminaliteten? Arbetslivskriminaliteten kostar årligen samhället 26 miljarder kronor. Byggbranschen är utsatt och där hotas både arbetstagarnas villkor och de seriösa bolagens överlevnad. Vad säger företrädare för branschen och politiker om vilka insatser som krävs för att vända utvecklingen? Arrangör: Byggnads. 09:50: Att våga lita på socialtjänsten. Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. Från 29/6. 10:55: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. Från 28/6. 11:40: Behövs nya elprisområden? Svenska kraftnät utreder just nu om Sverige ska få en ny indelning av elprisområden. Hur långt har man kommit i processen och hur påverkas svenska elanvändare av förslaget? Arrangör: Ellevio AB, Arena Energi. Från 29/6. 12:00: Rapport. 12:03: Behövs nya elprisområden? Seminariet fortsätter. 12:30: Sverige i Nato. Sveriges förändring av svensk försvars- oh utrikespolitik är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vad kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och Försvar. Från 30/6. 13:15: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. Från 28/6. 14:00: Bakom kulisserna med SVT:s korrespondenter. Vi är vana att se dem rapportera från hela världen. Nu möts SVT:s Bert Sundström, Fouad Youcefi, Malin Mendel, Jennifer Wegerup, med flera, i en studio i TV-huset för att berätta om hur är det att vara korrespondent och för att svara på frågor från publiken. Programledare: Cecilia Gralde och Prescilia Haddad. Från 16/8. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 30 jun 10:00

Publicerades: Fre 30 jun 10:00

10:00: Ny ekonomisk prognos. DIREKT. Pressträff med finansminister Elisabeth Svantesson (M). 11:00: Tal av Nooshi Dadgostar (V) DIREKT. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. * 13:40: Sverige i Nato. Sveriges förändring av svensk försvars- oh utrikespolitik är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vad kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och försvar. * 14:40: Forum: Politik och samhälle.Mer om programmet

10:00: Ny ekonomisk prognos. DIREKT. Pressträff med finansminister Elisabeth Svantesson (M). 11:00: Tal av Nooshi Dadgostar (V) DIREKT. Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Är lagarna i paritet med kriminaliteten? Rättegångsspelet tar upp ett fiktivt fall om blåljussabotage. Hur dömer journalister som brukar rapportera om brottmål när de själva får agera nämndemän? Räcker våra lagar till och står de i paritet med dagens kriminalitet? Arrangör: Sveriges advokatsamfund. * 13:40: Sverige i Nato. Sveriges förändring av svensk försvars- oh utrikespolitik är historisk. Ett medlemskap i Nato kommer innebära en omfattande omställning för det svenska samhället. Vad kommer Sveriges roll att bli? Arrangör: Folk och försvar. * 14:40: Forum: Politik och samhälle.Mer om programmet

Tor 29 jun 10:00

Publicerades: Tor 29 jun 10:00

10:00: Att våga lita på socialtjänsten. Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. * 11:00: Tal av Magdalena Andersson (S) DIREKT. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. * 12:30: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. * 13:30: Hur lång blir pausen i bostadsbyggandet? Bostadsbyggandet har minskat betänkligt och spås tvärnita framöver. Flera av orsakerna är svåra att påverka för fastighetsägare, byggbolag och politiker. Vilka är åtgärderna som kan vidtas och varför händer inte mer? Arrangör: Fastighetsägarna. * 14:15: Hur ska byggbranschen bli kvitt kriminaliteten? Arbetslivskriminaliteten kostar årligen samhället 26 miljarder kronor. Byggbranschen är utsatt och där hotas både arbetstagarnas villkor och de seriösa bolagens överlevnad. Vad säger företrädare för branschen och politiker om vilka insatser som krävs för att vända utvecklingen? Arrangör: Byggnads.Mer om programmet

10:00: Att våga lita på socialtjänsten. Desinformationskampanjer gör att familjer inte söker det stöd de har behov av, och att barn far illa. Risken är att tilliten till socialtjänsten och välfärden undermineras. Vad behöver göras för att vända utvecklingen och stärka socialtjänsten? Arrangör: fackförbundet Vision. * 11:00: Tal av Magdalena Andersson (S) DIREKT. Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Mer grönt och mindre kött. Nyligen presenterades nya näringsrekommendationer och vi bör äta mer växtbaserat och mindre kött. De nya råden handlar för första gången inte bara om vilken mat som är bra för hälsan utan även om vad som är bra för miljön. Arrangör: Nordiska ministerrådet. * 12:30: När arbetskraften inte räcker till. Näringslivet och den offentliga sektorn skriker efter fler medarbetare. När trycket på välfärden ökar, försvaret rustar upp, kriminalvården utökas och företagen investerar finns det inte tillräckligt med kompetens för alla behov. Arrangör: Svenskt Näringsliv, SKR, Arbetsgivarverket. * 13:30: Hur lång blir pausen i bostadsbyggandet? Bostadsbyggandet har minskat betänkligt och spås tvärnita framöver. Flera av orsakerna är svåra att påverka för fastighetsägare, byggbolag och politiker. Vilka är åtgärderna som kan vidtas och varför händer inte mer? Arrangör: Fastighetsägarna. * 14:15: Hur ska byggbranschen bli kvitt kriminaliteten? Arbetslivskriminaliteten kostar årligen samhället 26 miljarder kronor. Byggbranschen är utsatt och där hotas både arbetstagarnas villkor och de seriösa bolagens överlevnad. Vad säger företrädare för branschen och politiker om vilka insatser som krävs för att vända utvecklingen? Arrangör: Byggnads.Mer om programmet

Ons 28 jun 10:00

Publicerades: Ons 28 jun 10:00

10:00: Hur får vi unga att engagera sig politiskt? Vad betyder det för den demokratiska framtiden om unga inte vågar ta ställning på grund av hat som kan riktas mot den enskilda personen? Var hittar ungdomsförbunden sina medlemmar om inte skolan släpper in dem i sina lokaler? Debatt med de politiska ungdomsförbunden. Arrangör: Region Gotland. * 11:00: Tal av Ulf Kristersson (M) DIREKT. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Hur förebyggs brottslighet bland unga? Brott bland barn och unga kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande? Både med de som redan begår brott och de som är på väg in i brottslighet. Arrangör: Brottsförebyggande rådet. * 12:30: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. * 13:30: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. * 14:15: Barn som utsätts för brott. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än de som begås mot vuxna. Vilka mönster finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd finns att få? Arrangör: Brottsförebyggande rådet.Mer om programmet

10:00: Hur får vi unga att engagera sig politiskt? Vad betyder det för den demokratiska framtiden om unga inte vågar ta ställning på grund av hat som kan riktas mot den enskilda personen? Var hittar ungdomsförbunden sina medlemmar om inte skolan släpper in dem i sina lokaler? Debatt med de politiska ungdomsförbunden. Arrangör: Region Gotland. * 11:00: Tal av Ulf Kristersson (M) DIREKT. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson talar på Almedalens scen. Kommentar och analys av Mats Knutson, politisk kommentator SVT. Programledare: Åsa Avdic. * 11:40: Hur förebyggs brottslighet bland unga? Brott bland barn och unga kräver gemensamma lösningar. Hur kan vi praktiskt och i samverkan arbeta brottsförebyggande? Både med de som redan begår brott och de som är på väg in i brottslighet. Arrangör: Brottsförebyggande rådet. * 12:30: Är det slut med pensionspopulismen? Hur kommer det sig att det är så tyst i pensionsfrågan nu? Vilka konsekvenser får de förändringar som genomförts utanför pensionssystemet på längre sikt? Och är pensionsgruppen rätt forum för att skapa framtidens pensionssystem? Arrangör: Nyhetsmagasinet Fokus och Skandia. * 13:30: Sätt Sverige på rätt spår med ny järnväg. I Europa investeras i ny modern järnväg. Sverige prioriterar i stället underhåll och storstadsnära pendling. Hur undviker vi att Götaland blir en flaskhals för gods- och persontransporter mellan norra Sverige och kontinenten? Arrangör: Sydsvenska, Västsvenska, Östsvenska Handelskammaren och Handelskammaren Jönköpings län. * 14:15: Barn som utsätts för brott. Barn och unga är en särskilt brottsutsatt grupp, samtidigt som brott mot barn är mindre synliga än de som begås mot vuxna. Vilka mönster finns när det gäller brott mot barn, och vilket stöd finns att få? Arrangör: Brottsförebyggande rådet.Mer om programmet

Tis 27 jun 09:00

Publicerades: Tis 27 jun 09:00

09:00: Barns start i livet och bostadsbyggandet i Sverige. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 09:40: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 11:00: Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter. Med anledning av krisande fastighetsbolaget SBB, som kan tvingas sälja vidare fastigheter de köpt av kommunerna, anordnas en särskild debatt på begäran av Vänsterpartiet. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Regeringen företräds av statsrådet Niklas Wykman (M). Utdrag från 16/6. * 12:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 13:00: Sveriges och EU:s nya migrationspolitik. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. * 14:00: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) samråder med EU-nämnden inför mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel den 29 - 30 juni, det sista toppmötet under det svenska ordförandeskapet. På agendan står bland annat Ukraina, industripolitik och EU:s asyl- och migrationspolitik. * 15:30: Det framtida kriget - vad krävs för morgondagen? Hur kan vi tänka för att säkra en balans mellan försvarsförmåga i dag och förmågan att möta framtida hot? Med Micael Bydén, ÖB, Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan och Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglunds. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. Från 19/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Barns start i livet och bostadsbyggandet i Sverige. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 09:40: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkar det Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 11:00: Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter. Med anledning av krisande fastighetsbolaget SBB, som kan tvingas sälja vidare fastigheter de köpt av kommunerna, anordnas en särskild debatt på begäran av Vänsterpartiet. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Regeringen företräds av statsrådet Niklas Wykman (M). Utdrag från 16/6. * 12:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 13:00: Sveriges och EU:s nya migrationspolitik. Vad innebär Tidöavtalet och EU:s migrationspakt? Medverkande: John Stauffer, Civil Rights Defenders, May Ann Ramsay, EU-kommissionen, Sofia Rönnow Pessah, Rädda Barnen, m fl. Arrangör: Asylrättscentrum i samarbete med UNHCR och ABF Stockholm. Från 20/6. * 14:00: Statsministern i EU-nämnden inför toppmöte DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) samråder med EU-nämnden inför mötet med EU:s stats- och regeringschefer i Bryssel den 29 - 30 juni, det sista toppmötet under det svenska ordförandeskapet. På agendan står bland annat Ukraina, industripolitik och EU:s asyl- och migrationspolitik. * 15:30: Det framtida kriget - vad krävs för morgondagen? Hur kan vi tänka för att säkra en balans mellan försvarsförmåga i dag och förmågan att möta framtida hot? Med Micael Bydén, ÖB, Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan och Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglunds. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. Från 19/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 26 jun 09:00

Publicerades: Mån 26 jun 09:00

09:00: Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: SNS. Från 24/5. * 11:00: Arbetsmarknadsfrågor och kriskommission mot våldet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 13:20: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av geopolitiska spänningar, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra livsmedelsförsörjningen? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. * 14:40: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. * 16:00: Rappor. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: SNS. Från 24/5. * 11:00: Arbetsmarknadsfrågor och kriskommission mot våldet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 13:20: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av geopolitiska spänningar, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra livsmedelsförsörjningen? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. * 14:40: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. * 16:00: Rappor. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 22 jun 09:00

Publicerades: Tor 22 jun 09:00

09:00: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 09:45: Så får vi en lokalt förankrad polis. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. Från 31/5. * 12:25: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 13:25: Demokratin i Europa. Forskare och politiker diskuterar vikten av att värna det demokratiska samtalet. Första delen från konferens på temat demokratin i Europa som konstitutionsutskottet stod värd för den 19/6. Simultantolkat. * 14:45: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 09:45: Så får vi en lokalt förankrad polis. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. Från 31/5. * 12:25: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 13:25: Demokratin i Europa. Forskare och politiker diskuterar vikten av att värna det demokratiska samtalet. Första delen från konferens på temat demokratin i Europa som konstitutionsutskottet stod värd för den 19/6. Simultantolkat. * 14:45: Bostadsområdets betydelse för barns framtid. I en ny rapport undersöker tre nationalekonomer hur barns framtidsutsikter påverkas av att växa upp i så kallade utsatta områden. Rapporten presenteras och diskuteras. Arrangör: SNS. Från 14/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 21 jun 09:00

Publicerades: Ons 21 jun 09:00

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen senare under dagen. * 09:30: Pressträff: Konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Rapporten Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. Debatterna fortsätter. * 11:00: Forum: Politik och samhälle. * 11:30: Hela vägen till noll och ett fossilfritt Sverige. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. En panel diskuterar exempel där man övervunnit olika utmaningar. Från regeringens nationella klimatmöte 16/6. * 12:25: EU utmanar den svenska klimatpolitiken. EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen och frågan är om EU:s nya klimatpolitik innebär att de svenska klimatmålen förlorar sin relevans. En ny ESO-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. * 13:40: Hur många nya länder tål EU? Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:05: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkas Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 15:20: Forum: Politik och samhälle.* 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen senare under dagen. * 09:30: Pressträff: Konjunkturläget. DIREKT. Konjunkturinstitutets prognos för svensk och internationell ekonomi presenteras av prognoschef Ylva Hedén Westerdahl. Rapporten Konjunkturläget publiceras fyra gånger per år. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. Debatterna fortsätter. * 11:00: Forum: Politik och samhälle. * 11:30: Hela vägen till noll och ett fossilfritt Sverige. Inom ramen för Fossilfritt Sverige har 22 olika branscher tagit fram färdplaner för att visa hur de kan stärka sin konkurrenskraft genom att bli fossilfria eller klimatneutrala. En panel diskuterar exempel där man övervunnit olika utmaningar. Från regeringens nationella klimatmöte 16/6. * 12:25: EU utmanar den svenska klimatpolitiken. EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen och frågan är om EU:s nya klimatpolitik innebär att de svenska klimatmålen förlorar sin relevans. En ny ESO-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. * 13:40: Hur många nya länder tål EU? Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:05: Kinas och Rysslands närvaro i Afrika. Afrikas naturtillgångar blir allt viktigare för resten av världen samtidigt som Ryssland och Kina ökar sin närvaro där. Vad är syftet med närvaron och hur påverkas Afrika, Sverige och Europa? Frågan diskuteras av en panel bestående av experter och politiker. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/6. * 15:20: Forum: Politik och samhälle.* 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 20 jun 09:00

Publicerades: Tis 20 jun 09:00

09:00: Den ekonomiska politiken och vårändringsbudget 2023. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 12:45: EU-magasinet. Om EU:s migrationspakt - vad händer nu? Det handlar också om kriget i Ukraina och så summerar David Boati sina år som SVT:s Europakorrespondent. Programledare är Niklas Svensson. Från 15/6. * 13:45: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av krig, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra landets livsmedelsförsörjning? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. * 15:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Den ekonomiska politiken och vårändringsbudget 2023. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför voteringen. * 12:45: EU-magasinet. Om EU:s migrationspakt - vad händer nu? Det handlar också om kriget i Ukraina och så summerar David Boati sina år som SVT:s Europakorrespondent. Programledare är Niklas Svensson. Från 15/6. * 13:45: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av krig, konflikter och klimatförändringar. Hur ska Sverige agera för att säkra landets livsmedelsförsörjning? Arrangör: Folk och Försvar. Från 9/6. * 15:00: Individens integritet kontra statens brottsbekämpning. För att bekämpa skjutvapenvåld och organiserad brottslighet har förslag om nya, mer långtgående verktyg presenterats. Samtidigt pågår en diskussion om rätten till personlig integritet. Var ska gränsen dras? Arrangör: Fores. Från 15/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 19 jun 09:00

Publicerades: Mån 19 jun 09:00

09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 15/6. * 10:30: Pressträff: Försvarsberedningens rapport. DIREKT. Ny rapport med fokus på säkerhetspolitik presenteras. Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för partierna i riksdagen. * 11:00: Verksamheten i EU och polisbefogenheter vid gränsen. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 13:00: Försvarsberedningen presenterar sin rapport. DIREKT. En utförligare presentation av Försvarsberedningens rapport än förmiddagens pressträff - om vad Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den internationella utvecklingen globalt betyder för Europa, Sveriges närområde och svensk försvars- och säkerhetspolitik. En representant från varje riksdagsparti medverkar. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. * 14:30: Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagsdebatterna om utskottetens förslag fortsätter. * 15:10: Det framtida kriget - vad krävs för morgondagen? DIREKT. Hur kan vi tänka för att säkra en balans mellan försvarsförmåga i dag och förmågan att möta framtida hot? Med Micael Bydén, ÖB, Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan och Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglunds. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 15/6. * 10:30: Pressträff: Försvarsberedningens rapport. DIREKT. Ny rapport med fokus på säkerhetspolitik presenteras. Försvarsberedningen är ett forum för konsultationer mellan regeringen och representanter för partierna i riksdagen. * 11:00: Verksamheten i EU och polisbefogenheter vid gränsen. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 13:00: Försvarsberedningen presenterar sin rapport. DIREKT. En utförligare presentation av Försvarsberedningens rapport än förmiddagens pressträff - om vad Rysslands anfallskrig mot Ukraina och den internationella utvecklingen globalt betyder för Europa, Sveriges närområde och svensk försvars- och säkerhetspolitik. En representant från varje riksdagsparti medverkar. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. * 14:30: Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagsdebatterna om utskottetens förslag fortsätter. * 15:10: Det framtida kriget - vad krävs för morgondagen? DIREKT. Hur kan vi tänka för att säkra en balans mellan försvarsförmåga i dag och förmågan att möta framtida hot? Med Micael Bydén, ÖB, Oscar Jonsson, forskare Försvarshögskolan och Tommy Gustafsson-Rask, vd BAE Systems Hägglunds. Arrangör: Säkerhets- och försvarsföretagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 16 jun 09:00

Publicerades: Fre 16 jun 09:00

09:00: Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter. DIREKT. Med anledning av krisande fastighetsbolaget SBB, som kan tvingas sälja vidare fastigheter de köpt av kommunerna, anordnas en särskild debatt på begäran av Vänsterpartiet. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Från regeringen medverkar finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). * 11:00: Veterinärbrist, värmebölja och vargstammen. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12.00: Rapport. * 12:03: Nationella klimatmötet - vägen till nettonollutsläpp. EU närmar sig genomförandet av en ny skärpt klimatpolitik genom Fit for 55. Fram till 2030 ska utsläppen minska med 50 procent - 2050 ska klimatneutralitet nås. Paneldiskussion om hur den nya europeiska klimatpolitiken påverkar Sverige och svenska företag. Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder, följd av Lars Danielsson, EU-ambassadör. Arrangör: Regeringskansliet. Från tidigare i dag. * 13:05: Är public service en generationsfråga? Konkurrensen om medieanvändarnas tid är hårdare än någonsin. Public service får ständigt nya konkurrenter, där Tiktok och AI är några exempel. Frågan är hur viktig public service är för demokratin i en helt ny medievärld. Arrangör: Föreningen Oberoende Public Service. Från 22/5. * 14:15: Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 15:00: EU-magasinet. Om EU:s migrationspakt - vad händer nu? Det handlar också om kriget i Ukraina och så summerar David Boati sina år som SVT:s Europakorrespondent. Programledare är Niklas Svensson. Från 15/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Särskild debatt om ägande av samhällsviktiga fastigheter. DIREKT. Med anledning av krisande fastighetsbolaget SBB, som kan tvingas sälja vidare fastigheter de köpt av kommunerna, anordnas en särskild debatt på begäran av Vänsterpartiet. En företrädare för varje parti har rätt att delta i debatten. Från regeringen medverkar finansmarknadsminister Niklas Wykman (M). * 11:00: Veterinärbrist, värmebölja och vargstammen. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12.00: Rapport. * 12:03: Nationella klimatmötet - vägen till nettonollutsläpp. EU närmar sig genomförandet av en ny skärpt klimatpolitik genom Fit for 55. Fram till 2030 ska utsläppen minska med 50 procent - 2050 ska klimatneutralitet nås. Paneldiskussion om hur den nya europeiska klimatpolitiken påverkar Sverige och svenska företag. Statsminister Ulf Kristersson (M) inleder, följd av Lars Danielsson, EU-ambassadör. Arrangör: Regeringskansliet. Från tidigare i dag. * 13:05: Är public service en generationsfråga? Konkurrensen om medieanvändarnas tid är hårdare än någonsin. Public service får ständigt nya konkurrenter, där Tiktok och AI är några exempel. Frågan är hur viktig public service är för demokratin i en helt ny medievärld. Arrangör: Föreningen Oberoende Public Service. Från 22/5. * 14:15: Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 15:00: EU-magasinet. Om EU:s migrationspakt - vad händer nu? Det handlar också om kriget i Ukraina och så summerar David Boati sina år som SVT:s Europakorrespondent. Programledare är Niklas Svensson. Från 15/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 15 jun 09:00

Publicerades: Tor 15 jun 09:00

09:00: Digitala klyftan - risken att hamna utanför. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 09:35: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 10:20: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: EU-magasinet: EU:s migrationspakt - vad händer nu? DIREKT. Senaste nytt från EU analyseras och diskuteras i Forums EU-magasin. Programledare är Niklas Svensson.12:00: Rapport. 12:03: Debatt om livsmedelspolitik. DIREKT. Riksdagen debatterar miljö- och jordbruksutskottets förslag inför eftermiddagens votering. Det handlar bland annat om svensk självförsörjning av livsmedel, beredskapslager, besöksnäringen och jakt. * 14:00: Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Konsekvensanalys av EU-förordning om förpackningar. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Digitala klyftan - risken att hamna utanför. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 09:35: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 10:20: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: EU-magasinet: EU:s migrationspakt - vad händer nu? DIREKT. Senaste nytt från EU analyseras och diskuteras i Forums EU-magasin. Programledare är Niklas Svensson.12:00: Rapport. 12:03: Debatt om livsmedelspolitik. DIREKT. Riksdagen debatterar miljö- och jordbruksutskottets förslag inför eftermiddagens votering. Det handlar bland annat om svensk självförsörjning av livsmedel, beredskapslager, besöksnäringen och jakt. * 14:00: Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:15: Konsekvensanalys av EU-förordning om förpackningar. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 14 jun 08:55

Publicerades: Ons 14 jun 08:55

08:55: Partiledardebatt i riksdagen. DIREKT. Partiledarna möts i den sista partiledardebatten i riksdagen före sommaruppehållet. Forum sänder debatten med efterföljande analys av Elisabeth Marmorstein, politikkommentator på SVT. Programledare: Ted Wigren. * 12:50: Regleringen av AI - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 13:10: Morgondagens trygghet.Den organiserade brottsligheten fortsätter att skörda offer. Pojkar och unga män skjuter ihjäl varandra i ett gängvåld som eskalerat. En panel med representanter från rättsväsende, boende i Järvaområdet och politiker samtalar om morgondagens trygghet. Arrangör: The Global Village. Från 31/5. * 13:50: Forum: Politik och samhälle. * 14:15: Pressträff om svensk ekonomi. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) håller en pressträff tillsammans med OECD:s generalsekreterare Mathias Corman. På pressträffen presenteras OECD:s senaste granskning av svensk ekonomi. * 14:40: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av det som sker runt omkring oss. Experter föreläser och svarar på hur Sveriges mattillgång påverkas av krig och klimatförändringar. Arrangör Folk och Försvar. Från 9/6. * 15:35: Hur många nya länder tål EU?Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. 16:00: Rapport. * 16:05: Partiledardebatt - summering DIREKT. SVT:s Elisabeth Marmorstein kommenterar förmiddagens partiledardebatt. Programledare: Ted Wigren.Mer om programmet

08:55: Partiledardebatt i riksdagen. DIREKT. Partiledarna möts i den sista partiledardebatten i riksdagen före sommaruppehållet. Forum sänder debatten med efterföljande analys av Elisabeth Marmorstein, politikkommentator på SVT. Programledare: Ted Wigren. * 12:50: Regleringen av AI - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 13:10: Morgondagens trygghet.Den organiserade brottsligheten fortsätter att skörda offer. Pojkar och unga män skjuter ihjäl varandra i ett gängvåld som eskalerat. En panel med representanter från rättsväsende, boende i Järvaområdet och politiker samtalar om morgondagens trygghet. Arrangör: The Global Village. Från 31/5. * 13:50: Forum: Politik och samhälle. * 14:15: Pressträff om svensk ekonomi. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) håller en pressträff tillsammans med OECD:s generalsekreterare Mathias Corman. På pressträffen presenteras OECD:s senaste granskning av svensk ekonomi. * 14:40: Krig och klimathot - effekter på mattillgången i Sverige. Tillgången till mat bygger på globala livsmedelssystem som påverkas av det som sker runt omkring oss. Experter föreläser och svarar på hur Sveriges mattillgång påverkas av krig och klimatförändringar. Arrangör Folk och Försvar. Från 9/6. * 15:35: Hur många nya länder tål EU?Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. 16:00: Rapport. * 16:05: Partiledardebatt - summering DIREKT. SVT:s Elisabeth Marmorstein kommenterar förmiddagens partiledardebatt. Programledare: Ted Wigren.Mer om programmet

Tis 13 jun 09:00

Publicerades: Tis 13 jun 09:00

09:00: Morgondagens utbildning. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 09:45: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet lever i en ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 10:30: EU utmanar den svenska klimatpolitiken. EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen och frågan är om EU:s nya klimatpolitik innebär att de svenska klimatmålen förlorar sin relevans. En ny ESO-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. * 11:45: Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - fram tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euron - bu eller bä? Seminariet fortsätter. * 13:00: Debatt om Europarådet och unga inom socialtjänsten DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 15:30: Så arbetar FN för att bevara fred och säkerhet i världen. Jens Petersson, senior rådgivare vid Svenska FN-förbundet, gör några nedslag i FN:s arbete mot kärnvapen och för att beivra krigsförbrytelser. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Morgondagens utbildning. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 09:45: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet lever i en ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 10:30: EU utmanar den svenska klimatpolitiken. EU:s klimatlag och reformpaketet Fit for 55 innebär skärpta klimatmål för unionen och frågan är om EU:s nya klimatpolitik innebär att de svenska klimatmålen förlorar sin relevans. En ny ESO-rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: ESO. Från 7/6. * 11:45: Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - fram tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euron - bu eller bä? Seminariet fortsätter. * 13:00: Debatt om Europarådet och unga inom socialtjänsten DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 15:30: Så arbetar FN för att bevara fred och säkerhet i världen. Jens Petersson, senior rådgivare vid Svenska FN-förbundet, gör några nedslag i FN:s arbete mot kärnvapen och för att beivra krigsförbrytelser. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 12 jun 09:00

Publicerades: Mån 12 jun 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 8/6. * 10:00: Debatt om KU:s granskningsbetänkande DIREKT. Efter vårens granskningar i konstitutionsutskottet fann KU brister i fem ärenden - tre gäller den nuvarande regeringen och två den avgångna S-regeringen. Nu är det dags för riksdagen att debattera slutsatserna. * 12:00: Rapport. * 12:00: Debatt om KU:s granskningsbetänkande, forts DIREKT. * 14:00: Forum: Politik och samhälle. * 14:20: Hur många nya länder tål EU?Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:45: Förutsättningar för framtida vindkraft.Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning föreslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 8/6. * 10:00: Debatt om KU:s granskningsbetänkande DIREKT. Efter vårens granskningar i konstitutionsutskottet fann KU brister i fem ärenden - tre gäller den nuvarande regeringen och två den avgångna S-regeringen. Nu är det dags för riksdagen att debattera slutsatserna. * 12:00: Rapport. * 12:00: Debatt om KU:s granskningsbetänkande, forts DIREKT. * 14:00: Forum: Politik och samhälle. * 14:20: Hur många nya länder tål EU?Av de länder som vill bli medlemmar i EU har åtta kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:45: Förutsättningar för framtida vindkraft.Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning föreslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 9 jun 09:00

Publicerades: Fre 9 jun 09:00

09:00: Debatt om Israels utveckling och Nakbadagen. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström (M) svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:00: Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 10:45: Digitala klyftan - risken att hamna utanför. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 11:35: Hur många nya länder tål EU? Åtta länder som vill bli medlemmar i EU har kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 12:00: Rapport. * 12:03: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 12:50: AI-reglering - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 13:15: Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5, * 14:45: Förutsättningar för framtida vindkraft. Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning föreslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om Israels utveckling och Nakbadagen. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Utrikesminister Tobias Billström (M) svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:00: Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 10:45: Digitala klyftan - risken att hamna utanför. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 11:35: Hur många nya länder tål EU? Åtta länder som vill bli medlemmar i EU har kandidatstatus, bland andra Ukraina. Orkar EU med ytterligare utvidgning? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Heléne Fritzon (S) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 12:00: Rapport. * 12:03: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 12:50: AI-reglering - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 13:15: Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5, * 14:45: Förutsättningar för framtida vindkraft. Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning föreslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 8 jun 09:00

Publicerades: Tor 8 jun 09:00

09:00: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 09:45: Forum: politik och samhälle. * 10:25: Får det svenska ordförandeskapet godkänt? När endast några veckor återstår summerar Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, Sveriges halvår som ordförandeland. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 10:45: Politiken med utgångspunkt i forskningen. DIREKT. Många politiska beslut har sin utgångspunkt i kunskap och forskning. Det kan handla om energisystem, klimatförändringar eller samhällsberedskap. Experter och politiker möts i samband med det här seminariet, som är en del av riksdagens forskningsdag. Från 8/6. * 12:00: Rapport. * 12:03: Politiken med utgångspunkt i forskningen. Seminariet fortsätter. * 12:20: Debatt om exportkontroll av krigsmateriel. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet lever i en ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 16:00: Rapport. * 16:00: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möte de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 09:45: Forum: politik och samhälle. * 10:25: Får det svenska ordförandeskapet godkänt? När endast några veckor återstår summerar Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, Sveriges halvår som ordförandeland. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 10:45: Politiken med utgångspunkt i forskningen. DIREKT. Många politiska beslut har sin utgångspunkt i kunskap och forskning. Det kan handla om energisystem, klimatförändringar eller samhällsberedskap. Experter och politiker möts i samband med det här seminariet, som är en del av riksdagens forskningsdag. Från 8/6. * 12:00: Rapport. * 12:03: Politiken med utgångspunkt i forskningen. Seminariet fortsätter. * 12:20: Debatt om exportkontroll av krigsmateriel. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra statsråd svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet lever i en ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 16:00: Rapport. * 16:00: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 7 jun 09:00

Publicerades: Ons 7 jun 09:00

09:00: Debatt om nordiskt samarbete. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12.03: Riksdagsdebatt. Fortsätter från aktuell talare. 12:40: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet är i ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 13:20: En hållbar livsmiljö för alla. Klimatförändringar, urbanisering och teknisk utveckling påverkar vårt sätt att leva och bo. Politiker och representanter från branschorganisationer diskuterar hur bostäder och närmiljöer på bästa sätt blir hållbara, inkluderande och trivsamma. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 13:50: Får det svenska ordförandeskapet godkänt? När endast några veckor återstår summerar Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, Sveriges halvår som ordförandeland. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:10: Morgondagens utbildning. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 14:55: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 15:45: AI-reglering - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om nordiskt samarbete. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12.03: Riksdagsdebatt. Fortsätter från aktuell talare. 12:40: Morgondagens medielandskap. Medielandskapet är i ständig förändring med ny teknik, förändrade konsumtionsmönster och ökad globalisering. En panel med medieexperter och mediechefer diskuterar hur anpassningen till den nya verkligheten ska ske. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 13:20: En hållbar livsmiljö för alla. Klimatförändringar, urbanisering och teknisk utveckling påverkar vårt sätt att leva och bo. Politiker och representanter från branschorganisationer diskuterar hur bostäder och närmiljöer på bästa sätt blir hållbara, inkluderande och trivsamma. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 2/6. * 13:50: Får det svenska ordförandeskapet godkänt? När endast några veckor återstår summerar Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, Sveriges halvår som ordförandeland. Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 14:10: Morgondagens utbildning. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 1/6. * 14:55: Demokrati även i framtiden. Demokratin står för en rad olika utmaningar som ny teknik och polarisering i samhället. En panel bestående av politiker, experter och representanter från berörda organisationer samtalar om hur samhället ska se ut för att bli mer inkluderande. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 3/6. * 15:45: AI-reglering - en kamp mot tiden. Ansiktsigenkänning är en av de frågor som debatteras när EU ska försöka skapa en modern AI-lagstiftning. Men hur ska lagstiftarna hänga med när utvecklingen går så snabbt? Med EU-parlamentarikerna Tomas Tobé (M) och Erik Bergkvist (S). Programledare: Marcus Carlehed. Från 6/6. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 5 jun 09:00

Publicerades: Mån 5 jun 09:00

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 1/6. * 10:15: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möta de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 11:00: Järvaveckan: tal av Muharrem Demirok (C). Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på fredagen. Arrangör: The Global Village. * 11:30: Järvaveckan: tal av Nooshi Dadgostar (V). Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på fredagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 12:00: Rapport. * 12:03: Järvaveckan: tal av Gunnar Strömmer (M). Justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på lördagen. Arrangör: The Global Village. * 12:30: Järvaveckan: tal av Jakob Forssmed (KD). Socialminister Jakob Forssmed (KD) höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på lördagen. Arrangör: The Global Village. * 13:00: Väljarströmmarna i valet 2022. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. Från 24/5. * 14:30: Omställningsstudiestödet - flipp eller flopp? Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna som vill vidareutbilda sig eller byta yrke. En panel bestående av representanter från berörda organisationer och myndigheter diskuterar om stödet fungerar som det var tänkt. Arrangör: Ilera. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 1/6. * 10:15: Morgondagens arbetsmarknad. Den digitala effektiviseringen gör att det krävs färre människor på arbetsmarknaden, vilket kan innebära att de som befinner sig i utanförskap kommer ännu längre bort. En panel samtalar om hur samhället ska möta de utmaningar och möjligheter som den tekniska innovationen innebär. Arrangör: The Global Village. Från Järvaveckan 31/5. * 11:00: Järvaveckan: tal av Muharrem Demirok (C). Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på fredagen. Arrangör: The Global Village. * 11:30: Järvaveckan: tal av Nooshi Dadgostar (V). Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på fredagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 12:00: Rapport. * 12:03: Järvaveckan: tal av Gunnar Strömmer (M). Justitieminister Gunnar Strömmer (M) höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på lördagen. Arrangör: The Global Village. * 12:30: Järvaveckan: tal av Jakob Forssmed (KD). Socialminister Jakob Forssmed (KD) höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på lördagen. Arrangör: The Global Village. * 13:00: Väljarströmmarna i valet 2022. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. Från 24/5. * 14:30: Omställningsstudiestödet - flipp eller flopp? Omställningsstudiestödet är ett studiestöd för vuxna som vill vidareutbilda sig eller byta yrke. En panel bestående av representanter från berörda organisationer och myndigheter diskuterar om stödet fungerar som det var tänkt. Arrangör: Ilera. Från 29/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 2 jun 09:00

Publicerades: Fre 2 jun 09:00

09:00 Betygsinflation, koranbränningar och vargstammen DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00 Rapport * 12:03 Järvaveckan: tal av Per Bolund (MP). Miljöpartiets språkrör Per Bolund höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på torsdagen. Arrangör: The Global Village. * 12:30 Järvaveckan: tal av Jimmie Åkesson (SD). Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på torsdagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 13:00 Förutsättningar för framtida vindkraft. Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning förseslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 14:15 Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 15:15 Digitala klyftan - risken att hamna utanför DIREKT. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Betygsinflation, koranbränningar och vargstammen DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00 Rapport * 12:03 Järvaveckan: tal av Per Bolund (MP). Miljöpartiets språkrör Per Bolund höll sitt tal på Spånga IP i västra Stockholm på torsdagen. Arrangör: The Global Village. * 12:30 Järvaveckan: tal av Jimmie Åkesson (SD). Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på torsdagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 13:00 Förutsättningar för framtida vindkraft. Kommunerna har en avgörande roll för att möjliggöra utbyggnad av vindkraft. I en ny utredning förseslås ett system för hur lokalsamhället ska kompenseras och kommunernas incitament att medverka till utbyggnad stärkas. Arrangör: SNS. Från 29/5. * 14:15 Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 15:15 Digitala klyftan - risken att hamna utanför DIREKT. Tekniken utvecklas allt snabbare och ger oss obegränsade möjligheter. En panel bestående av politiker och internetexperter diskuterar vad det innebär för dem som inte hänger med i den nya digitala världen. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Tor 1 jun 09:00

Publicerades: Tor 1 jun 09:00

09:00 Svensk utrikespolitik i en föränderlig omvärld. Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet (UI), gör en analys av det som sker i vår omvärld och hur det påverkar svensk utrikespolitik. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 09:40 Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 10:30 Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. * 12.00 Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet. DIREKT. Konstitutionsutskottet, KU, justerar betänkandet om granskningen av regeringen. Betänkandet presenteras vid en pressträff. * 12:20 Debatt om studiestöd för omställning och universitetens styrelser. Interpellationsdebatt i riksdagen. Utbildningsminister Mats Persson (L) svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 13:00 Järvaveckan: tal av Johan Pehrson (L). Liberalernas partiledare Johan Pehrson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på onsdagen. Arrangör: The Global Village. * 13:30 Järvaveckan: tal av Magdalena Andersson (S). Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på onsdagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Morgondagens utbildning DIREKT. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Svensk utrikespolitik i en föränderlig omvärld. Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet (UI), gör en analys av det som sker i vår omvärld och hur det påverkar svensk utrikespolitik. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 09:40 Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 10:30 Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. * 12.00 Pressträff med KU efter justering av granskningsbetänkandet. DIREKT. Konstitutionsutskottet, KU, justerar betänkandet om granskningen av regeringen. Betänkandet presenteras vid en pressträff. * 12:20 Debatt om studiestöd för omställning och universitetens styrelser. Interpellationsdebatt i riksdagen. Utbildningsminister Mats Persson (L) svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 13:00 Järvaveckan: tal av Johan Pehrson (L). Liberalernas partiledare Johan Pehrson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på onsdagen. Arrangör: The Global Village. * 13:30 Järvaveckan: tal av Magdalena Andersson (S). Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson höll sitt partiledartal på Spånga IP i västra Stockholm på onsdagskvällen. Arrangör: The Global Village. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Morgondagens utbildning DIREKT. Den digitala utvecklingen går snabbt framåt. AI-revolutionen ruskar om ordentligt. En panel med politiker, lärare och representanter från berörda myndigheter diskuterar hur morgondagens utbildning kommer att matcha den framtida arbetsmarknaden. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Ons 31 maj 09:00

Publicerades: Ons 31 maj 09:00

09:00 Så får vi en lokalt förankrad polis DIREKT. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 15:15 Morgondagens trygghet DIREKT. Den organiserade brottsligheten fortsätter att skörda offer. Pojkar och unga män skjuter ihjäl varandra i ett gängvåld som eskalerat. En panel med representanter från rättsväsende, boende i Järvaområdet och politiker samtalar om morgondagens trygghet. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt idagMer om programmet

09:00 Så får vi en lokalt förankrad polis DIREKT. Justitieutskottet håller en öppen utfrågning med forskare och myndigheter om Polismyndighetens lokala närvaro. Bland andra medverkar rikspolischef Anders Thornberg. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 15:15 Morgondagens trygghet DIREKT. Den organiserade brottsligheten fortsätter att skörda offer. Pojkar och unga män skjuter ihjäl varandra i ett gängvåld som eskalerat. En panel med representanter från rättsväsende, boende i Järvaområdet och politiker samtalar om morgondagens trygghet. Från Järvaveckan. Arrangör: The Global Village. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt idagMer om programmet

Tis 30 maj 09:00

Publicerades: Tis 30 maj 09:00

09:00 Utfrågning om den svenska penningpolitiken 2022 DIREKT. Riksbankens direktion kommer till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. En utvärderande forskarrapport presenteras. Bland andra medverkar riksbankschef Erik Thedéen och ekonomiprofessor John Hassler. * 11:15 Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: ESO. Från 24/5. * 12:00 Rapport * 12:03 Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Seminariet fortsätter. * 13:00 Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. Det handlar bland annat om skattelättnader för diselanvändning inom jord- och skogsbruk och skattefrihet för laddning av elfordon på arbetsplatsen. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Utfrågning om den svenska penningpolitiken 2022 DIREKT. Riksbankens direktion kommer till finansutskottet för en öppen utfrågning om penningpolitiken 2022. En utvärderande forskarrapport presenteras. Bland andra medverkar riksbankschef Erik Thedéen och ekonomiprofessor John Hassler. * 11:15 Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Rapporten Pandemin och pengarna presenteras. I den har pandemins och stödpolitikens ekonomiska effekter studerats. Vilka politiska åtgärder borde användas igen vid framtida ekonomiska kriser? Arrangör: ESO. Från 24/5. * 12:00 Rapport * 12:03 Kris i ekonomin - vad lärde vi av pandemin? Seminariet fortsätter. * 13:00 Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. Det handlar bland annat om skattelättnader för diselanvändning inom jord- och skogsbruk och skattefrihet för laddning av elfordon på arbetsplatsen. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Mån 29 maj 09:00

Publicerades: Mån 29 maj 09:00

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Från 25/5. * 10:15 Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 11:00 Gasstöd till hushållen och polisnärvaro i hela landet DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 13:45 Är public service en generationsfråga? Konkurrensen om medieanvändarnas tid är hårdare än någonsin. Public service får ständigt nya konkurrenter, där Tiktok och AI är några exempel. Frågan är hur viktig public service är för demokratin i en helt ny medievärld. Arrangör: Föreningen Oberoende Public Service. Från 22/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. Från 25/5. * 10:15 Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 11:00 Gasstöd till hushållen och polisnärvaro i hela landet DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00 Rapport * 12:03 Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT * 13:45 Är public service en generationsfråga? Konkurrensen om medieanvändarnas tid är hårdare än någonsin. Public service får ständigt nya konkurrenter, där Tiktok och AI är några exempel. Frågan är hur viktig public service är för demokratin i en helt ny medievärld. Arrangör: Föreningen Oberoende Public Service. Från 22/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Fre 26 maj 09:00

Publicerades: Fre 26 maj 09:00

09:00: Folkräkning och införande av gårdsförsäljning. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 13:15: Så arbetar FN för att bevara fred och säkerhet i världen. Jens Petersson, senior rådgivare vid Svenska FN-förbundet, gör några nedslag i FN:s arbete mot kärnvapen och för att beivra krigsförbrytelser. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8 /5. * 13:45: Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en påtaglig försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 14:30: Väljarströmmarna i valet 2022. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första- och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. Från 24/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Folkräkning och införande av gårdsförsäljning. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 13:15: Så arbetar FN för att bevara fred och säkerhet i världen. Jens Petersson, senior rådgivare vid Svenska FN-förbundet, gör några nedslag i FN:s arbete mot kärnvapen och för att beivra krigsförbrytelser. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8 /5. * 13:45: Fjärdeklassares läsförmåga märkbart försämrad. Läsförmågan bland fjärdeklassare har mätts i den globala studien Pirls. På seminariet presenteras och diskuteras årets rapport som för Sveriges del visar på en påtaglig försämring och på sociala skillnader. Arrangör: Skolverket. Från 23/5. * 14:30: Väljarströmmarna i valet 2022. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första- och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. Från 24/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 25 maj 09:00

Publicerades: Tor 25 maj 09:00

09:00: Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar men världen är långt från en utveckling som bromsar klimathotet. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 10:15: Forum: Politik och samhälle. * 10:30: Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Väntetider inom cancervården och medel till välfärden. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. * 15:15: Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar men världen är långt från en utveckling som bromsar klimathotet. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 10:15: Forum: Politik och samhälle. * 10:30: Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Väntetider inom cancervården och medel till välfärden. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren. * 15:15: Interpellationsdebatterna fortsätter DIREKT. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 24 maj 09:00

Publicerades: Ons 24 maj 09:00

09:00: När barn misstänks för brott och danstillstånd. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatterna fortsätter. * 13:00: Väljarströmmarna i valet 2022. DIREKT. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första- och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 14:45: EU:s roll som säkerhets- och försvarspolitisk aktör. Ett samtal om EU:s insatser efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, Sveriges och Finlands Nato-ansökningar och den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Försvarsminister Pål Jonsson (M) inleder. Arrangör: Utrikespolitiska institutet och EU Institute for Security Studies. Från 12/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: När barn misstänks för brott och danstillstånd. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatterna fortsätter. * 13:00: Väljarströmmarna i valet 2022. DIREKT. Hur trendkänsliga är förstagångsväljarna? Hur betydelsefulla är partiledarna när väljarna röstar? Och hur förändras röstningsbeteendet bland första- och andra generationens invandrare? Det är några av frågorna som får svar när alla resultat från Vallokalsundersökningen 2022 presenteras. Arrangör: SVT. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 14:45: EU:s roll som säkerhets- och försvarspolitisk aktör. Ett samtal om EU:s insatser efter Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, Sveriges och Finlands Nato-ansökningar och den svenska säkerhets- och försvarspolitiken. Försvarsminister Pål Jonsson (M) inleder. Arrangör: Utrikespolitiska institutet och EU Institute for Security Studies. Från 12/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 23 maj 09:00

Publicerades: Tis 23 maj 09:00

09:00: Finns kunskapen för näringslivets gröna omställning? Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och med hjälp av den ska Europa uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men har näringslivet rätt kompetens för att den gröna given ska bli verklighet? Arrangör: Tillväxtverket, LO, SIEPS, Svenskt näringsliv. Från Europadagen 9/5. * 09:50: Riksdagens arbete på den internationella arenan. På vilket sätt har riksdagens internationella och utrikespolitiska arbete förändrats genom åren? Med Kerstin Lundgren (C), tredje vice talman och ledamot i utrikesutskottet. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 10:30: Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 13:00: Åldersgräns vid barninsatser och vägtrafikfrågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Finns kunskapen för näringslivets gröna omställning? Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och med hjälp av den ska Europa uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men har näringslivet rätt kompetens för att den gröna given ska bli verklighet? Arrangör: Tillväxtverket, LO, SIEPS, Svenskt näringsliv. Från Europadagen 9/5. * 09:50: Riksdagens arbete på den internationella arenan. På vilket sätt har riksdagens internationella och utrikespolitiska arbete förändrats genom åren? Med Kerstin Lundgren (C), tredje vice talman och ledamot i utrikesutskottet. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 10:30: Mediebarometern 2022. Den stora, årliga undersökningen av svenska folkets medievanor visar på rekordhög medieanvändning förra året. Arrangör: Nordicom vid Göteborgs universitet. Från 16/5. * 12:00: Rapport. * 12:03: Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 13:00: Åldersgräns vid barninsatser och vägtrafikfrågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 22 maj 09:00

Publicerades: Mån 22 maj 09:00

09:00: Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 10:40: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: Debatt om skolor som lämnar oriktiga uppgifter och lotteriförsäljning DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Interpellationsdebatterna fortsätter. * 13:00: Sverige och omvärlden - utrikespolitiska reflektioner. Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), om UD:s främsta uppgifter, geopolitiska utmaningar och vikten av handel. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare den 8/5. * 13:40: Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 14:30: Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 10:40: Forum: Politik och samhälle. * 11:00: Debatt om skolor som lämnar oriktiga uppgifter och lotteriförsäljning DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Interpellationsdebatterna fortsätter. * 13:00: Sverige och omvärlden - utrikespolitiska reflektioner. Håkan Jevrell, statssekreterare hos bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M), om UD:s främsta uppgifter, geopolitiska utmaningar och vikten av handel. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare den 8/5. * 13:40: Så samarbetar EU:s länder mot organiserad brottslighet. EU-ländernas brottsbekämpande myndigheter arbetar ofta tillsammans, med EU-myndigheterna Europol och Eurojust i centrum. Men hur går det till i praktiken och vad betyder det för svensk polis och åklagare? Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 14:30: Kan Putin dömas för krigsbrott? Nyligen utfärdade internationella brottsmålsdomstolen ICC en arresteringsorder mot Rysslands president Vladimir Putin. Är det ett steg mot en fällande dom eller ett slag i luften? Arrangör: Folk och Försvar. Från 11/5. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 12 maj 09:00

Publicerades: Fre 12 maj 09:00

09:00 Debatt om kompetensbristen och föräldraförsäkringen DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:20 Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 12:00 - 12:03 Rapport * 12:03 Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass? Europa befinner sig i en utmanande ekonomisk period. Hur ska EU tillgodose marknadens kortsiktiga behov och samtidigt hantera långsiktiga utmaningar, som den klyfta som uppstått mellan EU och omvärlden vad gäller tillväxt och innovation? Arrangör: Svenskt näringsliv, LO, Kommerskollegium, Europeiska investeringsbanken i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 13:00 Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - fram tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 14:15 Utfrågning om Svensk finanspolitik 2023. Finansutskottet håller öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2023. Medverkande: Lars Heikensten, rådets ordförande, finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Håkan Jönsson, Riksrevisionen. Första delen. Från 11/5. * 15:00 EU-magasinet. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 11/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Debatt om kompetensbristen och föräldraförsäkringen DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 10:20 Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 12:00 - 12:03 Rapport * 12:03 Hur bygger vi en konkurrenskraft i världsklass? Europa befinner sig i en utmanande ekonomisk period. Hur ska EU tillgodose marknadens kortsiktiga behov och samtidigt hantera långsiktiga utmaningar, som den klyfta som uppstått mellan EU och omvärlden vad gäller tillväxt och innovation? Arrangör: Svenskt näringsliv, LO, Kommerskollegium, Europeiska investeringsbanken i Sverige. Från Europadagen 9/5. * 13:00 Euron - bu eller bä? Det har snart gått 20 år sedan euro-folkomröstningen och sedan dess har debatten varit så gott som död - fram tills nu. Behöver Sverige ompröva sin relation till euron? Arrangör: Fores. Från 10/5. * 14:15 Utfrågning om Svensk finanspolitik 2023. Finansutskottet håller öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2023. Medverkande: Lars Heikensten, rådets ordförande, finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Håkan Jönsson, Riksrevisionen. Första delen. Från 11/5. * 15:00 EU-magasinet. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 11/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Tor 11 maj 09:00

Publicerades: Tor 11 maj 09:00

09:00 Finns kunskapen för näringslivets gröna omställning? Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och med hjälp av den ska Europa uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men har näringslivet rätt kompetens för att den gröna given ska bli verklighet? Arrangör: Tillväxtverket, LO, Sieps, Svenskt näringsliv. Från Europadagen 9/5. * 09:50 Sveriges väg in i Nato. Natoambassadör Axel Wernhoff om Sveriges väg in i försvarsalliansen. Hur ser förberedelserna ut? Marcus Carlehed intervjuar på plats i Bryssel. Från 26/4. * 10:00 Utfrågning om Svensk finanspolitik 2023 DIREKT. Finansutskottet håller öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2023. Medverkande: Lars Heikensten, rådets ordförande, finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Håkan Jönsson, Riksrevisionen. * 12:00 Rapport * 12:03 EU-magasinet DIREKT. Hur har Merkel-erans slut påverkat Tysklands roll i Europa, och vilka blir de nästa stegen i EU:s stöd till Ukraina? Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 13:00 Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Forum: politik och samhälle. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Finns kunskapen för näringslivets gröna omställning? Den gröna given är EU:s tillväxtstrategi och med hjälp av den ska Europa uppnå en klimatneutral, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi. Men har näringslivet rätt kompetens för att den gröna given ska bli verklighet? Arrangör: Tillväxtverket, LO, Sieps, Svenskt näringsliv. Från Europadagen 9/5. * 09:50 Sveriges väg in i Nato. Natoambassadör Axel Wernhoff om Sveriges väg in i försvarsalliansen. Hur ser förberedelserna ut? Marcus Carlehed intervjuar på plats i Bryssel. Från 26/4. * 10:00 Utfrågning om Svensk finanspolitik 2023 DIREKT. Finansutskottet håller öppen utfrågning om Finanspolitiska rådets rapport, Svensk finanspolitik 2023. Medverkande: Lars Heikensten, rådets ordförande, finansminister Elisabeth Svantesson (M) och Håkan Jönsson, Riksrevisionen. * 12:00 Rapport * 12:03 EU-magasinet DIREKT. Hur har Merkel-erans slut påverkat Tysklands roll i Europa, och vilka blir de nästa stegen i EU:s stöd till Ukraina? Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 13:00 Riksdagsdebatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Forum: politik och samhälle. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Ons 10 maj 09:00

Publicerades: Ons 10 maj 09:00

09:00 Debatt om valfrågor och fri- och rättigheter DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11.00 Finanspolitiska rådet presenterar rapporten Svensk finanspolitik 2023. DIREKT. I rapporten granskas regeringens finanspolitik. * 12:00 Rapport * 12:03 Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 12.55 Europadagen - Unga i Ukraina. Unga ukrainare samtalar med företrädare för Sverige och EU om hur de ser på sin situation, på Europa och på Ukrainas framtid inom EU. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 5/9. * 13:45 Svensk utrikespolitik i en föränderlig omvärld. Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet (UI), gör en analys av det som sker i vår omvärld och hur det påverkar svensk utrikespolitik. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 14:20 Vilka vill lämna sina länder för att flytta till Sverige? En ny rapport om migrationstrender presenteras. Bland annat undersöks från vilka länder människor kommer som vill till Sverige och hur den demografiska sammansättningen ser ut. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier. Från 21/4. * 15:45 Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Debatt om valfrågor och fri- och rättigheter DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11.00 Finanspolitiska rådet presenterar rapporten Svensk finanspolitik 2023. DIREKT. I rapporten granskas regeringens finanspolitik. * 12:00 Rapport * 12:03 Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 12.55 Europadagen - Unga i Ukraina. Unga ukrainare samtalar med företrädare för Sverige och EU om hur de ser på sin situation, på Europa och på Ukrainas framtid inom EU. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 5/9. * 13:45 Svensk utrikespolitik i en föränderlig omvärld. Jakob Hallgren, direktör för Utrikespolitiska institutet (UI), gör en analys av det som sker i vår omvärld och hur det påverkar svensk utrikespolitik. Från riksdagens fortbildningsdag för lärare 8/5. * 14:20 Vilka vill lämna sina länder för att flytta till Sverige? En ny rapport om migrationstrender presenteras. Bland annat undersöks från vilka länder människor kommer som vill till Sverige och hur den demografiska sammansättningen ser ut. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier. Från 21/4. * 15:45 Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Tis 9 maj 09:00

Publicerades: Tis 9 maj 09:00

09:00 Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 10:00 Europadagen 2023 - solidaritet med Ukraina DIREKT. Dagen inleds med tal av bland andra utrikesminister Tobias Billström (M). Arrangör: Regeringskansliet. * 10:30 Frihet, demokrati och europeisk gemenskap DIREKT. Under de senaste åren har EU fått en allt viktigare roll i försvaret av demokratiska värderingar - både i och utanför EU. Hur kan EU bidra under Rysslands krig i Ukraina? Arrangör: SKR, TCO, MUCF. * 11:20 Trender i det svenska medielandskapet. Åsikter om medier och nyhetsjournalistik och förtroendet för nyhetsrapporteringen om valet 2022 är några av frågorna Ulrika Andersson, docent SOM-institutet, har studerat. Arrangör: SOM institutet. Från 28/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Unga i Ukraina: på fronten, på flykt och för framtiden. Unga ukrainare har en nyckelroll under kriget, både för att nå fred och när återuppbyggnaden tar vid. Här samtalar unga ukrainare med företrädare för Sverige och EU om hur de ser på sin situation, på Europa och på Ukrainas framtid inom EU. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Sänds med viss fördröjning. * 13:00 Debatt om skattefrågor och konsumenträtt DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 10:00 Europadagen 2023 - solidaritet med Ukraina DIREKT. Dagen inleds med tal av bland andra utrikesminister Tobias Billström (M). Arrangör: Regeringskansliet. * 10:30 Frihet, demokrati och europeisk gemenskap DIREKT. Under de senaste åren har EU fått en allt viktigare roll i försvaret av demokratiska värderingar - både i och utanför EU. Hur kan EU bidra under Rysslands krig i Ukraina? Arrangör: SKR, TCO, MUCF. * 11:20 Trender i det svenska medielandskapet. Åsikter om medier och nyhetsjournalistik och förtroendet för nyhetsrapporteringen om valet 2022 är några av frågorna Ulrika Andersson, docent SOM-institutet, har studerat. Arrangör: SOM institutet. Från 28/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Unga i Ukraina: på fronten, på flykt och för framtiden. Unga ukrainare har en nyckelroll under kriget, både för att nå fred och när återuppbyggnaden tar vid. Här samtalar unga ukrainare med företrädare för Sverige och EU om hur de ser på sin situation, på Europa och på Ukrainas framtid inom EU. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Sänds med viss fördröjning. * 13:00 Debatt om skattefrågor och konsumenträtt DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför morgondagens votering. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Mån 8 maj 09:00

Publicerades: Mån 8 maj 09:00

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 4/5. * 10:15 Vilka vill lämna sina länder för att flytta till Sverige? En ny rapport om migrationstrender presenteras. Bland annat undersöks från vilka länder människor kommer som vill till Sverige och hur den demografiska sammansättningen ser ut. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier. Från 21/4. * 11:40 Brottsbekämpning med Chat Control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 13:00 Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 14:05 Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar, men världen är långt från en utveckling som bromsar klimathotet. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 15:20 Väljarnas viktigaste frågor. SOM-institutets trenduppdatering och rapport om medborgarnas viktigaste samhällsproblem. Med Johan Martinsson, docent och föreståndare SOM-institutet. Från 28/3. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 4/5. * 10:15 Vilka vill lämna sina länder för att flytta till Sverige? En ny rapport om migrationstrender presenteras. Bland annat undersöks från vilka länder människor kommer som vill till Sverige och hur den demografiska sammansättningen ser ut. Arrangör: Delegationen för migrationsstudier. Från 21/4. * 11:40 Brottsbekämpning med Chat Control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 13:00 Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 14:05 Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar, men världen är långt från en utveckling som bromsar klimathotet. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 15:20 Väljarnas viktigaste frågor. SOM-institutets trenduppdatering och rapport om medborgarnas viktigaste samhällsproblem. Med Johan Martinsson, docent och föreståndare SOM-institutet. Från 28/3. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Fre 5 maj 09:00

Publicerades: Fre 5 maj 09:00

09:00 Livsmedelsstrategin och utsläpp från jordbruket DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade skriftliga frågor. * 09:45 EU mitt emellan stormakterna. Vilka är problemen med ett växande Kina som tar en allt större plats, och hur ska Europa hantera Kinas och USA:s stormaktskamp? EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Evin Incir (S) och Sara Skyttedal (KD) diskuterar det "yrvakna" förhållandet till Kina. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 10:00 Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Från 28/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör: Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 13:00 Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 14:15 Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dag *Mer om programmet

09:00 Livsmedelsstrategin och utsläpp från jordbruket DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade skriftliga frågor. * 09:45 EU mitt emellan stormakterna. Vilka är problemen med ett växande Kina som tar en allt större plats, och hur ska Europa hantera Kinas och USA:s stormaktskamp? EU-parlamentarikerna Karin Karlsbro (L), Evin Incir (S) och Sara Skyttedal (KD) diskuterar det "yrvakna" förhållandet till Kina. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 10:00 Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Från 28/4. * 12:00 Rapport * 12:03 Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör: Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 13:00 Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 14:15 Fria flöden eller klippta kablar? Den nya rapporten Handel med stor effekt presenteras och diskuteras. Rapportförfattare Bo Diczfalusy ställer sig frågan om det genom politiska beslut går att begränsa utrikeshandeln med el och vilka konsekvenser det kan få. Arrangör: ESO. Från 2/5. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dag *Mer om programmet

Tor 4 maj 09:00

Publicerades: Tor 4 maj 09:00

09:00 Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 10:45 Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 11:00 Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Ekonomisk familjepolitik och arbetskraftsinvandring DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Vilka litar på våra samhällsinstitutioner och varför? Forskning visar att förtroendet för institutioner sjunker i andra länder, men så är inte fallet i Sverige. Med Felicia Robertson, doktorand Göteborgs universitet. Arrangör: SOM-institutet. Från 28/3. * 15:40 Brottsbekämpning med Chat Control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 10:45 Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 11:00 Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Ekonomisk familjepolitik och arbetskraftsinvandring DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 14:00 Riksdagens frågestund DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:15 Vilka litar på våra samhällsinstitutioner och varför? Forskning visar att förtroendet för institutioner sjunker i andra länder, men så är inte fallet i Sverige. Med Felicia Robertson, doktorand Göteborgs universitet. Arrangör: SOM-institutet. Från 28/3. * 15:40 Brottsbekämpning med Chat Control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Ons 3 maj 09:00

Publicerades: Ons 3 maj 09:00

09:00 Kriminella nätverk och tillgänglighetsdirektivet. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 10.00 Pressträff om arbetsmarknaden. DIREKT. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) om läget på arbetsmarknaden och regeringens jobbpaket i vårändringsbudgeten. * 10.30 Riksdagsdebatterna fortsätter. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatterna fortsätter * 13:20 Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 15:00 Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Kriminella nätverk och tillgänglighetsdirektivet. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 10.00 Pressträff om arbetsmarknaden. DIREKT. Arbetsmarknads- och integrationsminister Johan Pehrson (L) om läget på arbetsmarknaden och regeringens jobbpaket i vårändringsbudgeten. * 10.30 Riksdagsdebatterna fortsätter. * 12:00 Rapport * 12:03 Riksdagsdebatterna fortsätter * 13:20 Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 15:00 Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Tis 2 maj 09:00

Publicerades: Tis 2 maj 09:00

09:00 Socialdemokraterna presenterar skuggbudget DIREKTPressträff med Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson. * 09:30 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagens ledamöter. Från 27/4. * 10:45 Sveriges väg in i Nato. Natoambassadör Axel Wernhoff om Sveriges väg in i försvarsalliansen. Hur ser förberedelserna ut? Marcus Carlehed intervjuar på plats i Bryssel. Från 26/4. * 11:00 Vänsterpartiet presenterar skuggbudget DIREKT. Pressträff med partiledare Nooshi Dadgostar och Ali Esbati, ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:30 Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Vem ska tro på mig? Seminariet fortsätter. * 13:00 Debatt om frågor kring elstöd till företag DIREKT. Riksdagen debatterar skatteutskottets förslag inför onsdagens omröstning. * 14:30 Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar men världen är långt från att bromsa utvecklingen. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

09:00 Socialdemokraterna presenterar skuggbudget DIREKTPressträff med Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson. * 09:30 Riksdagens frågestund. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagens ledamöter. Från 27/4. * 10:45 Sveriges väg in i Nato. Natoambassadör Axel Wernhoff om Sveriges väg in i försvarsalliansen. Hur ser förberedelserna ut? Marcus Carlehed intervjuar på plats i Bryssel. Från 26/4. * 11:00 Vänsterpartiet presenterar skuggbudget DIREKT. Pressträff med partiledare Nooshi Dadgostar och Ali Esbati, ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:30 Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 12:00 Rapport * 12:03 Vem ska tro på mig? Seminariet fortsätter. * 13:00 Debatt om frågor kring elstöd till företag DIREKT. Riksdagen debatterar skatteutskottets förslag inför onsdagens omröstning. * 14:30 Kan vi prata om klimathotet utan att släcka hoppet? FN:s generalsekreterare säger att klimatets tidsinställda bomb tickar men världen är långt från att bromsa utvecklingen. Hur skapar man en balans mellan hot och hopp i rapporteringen? Arrangör: Hagainitiativet. Från 27/4. * 16:00 Rapport * 16:05 Hänt i dagMer om programmet

Fre 28 apr 09:00

Publicerades: Fre 28 apr 09:00

09:00: KU-utfrågning: Ulf Kristersson (M). DIREKT. Statsministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott, dels om ett uttalande om kärnkraft han gjorde i den EU-politiska partiledardebatten i november, dels om tillsättandet av den nationella säkerhetsrådgivaren. * 10:30: Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Från morgonen. * 12:00: Rapport. * 12:03: Åtgärder för lägre elkostnader kommande vinter. Interpellationsdebatt i riksdagen. * 12:40: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 13:45: Vem ska tro på mig? En ny granskning av sexuella övergrepp mot barn på de statliga ungdomshemmen, så kallade SiS-hem, presenteras och diskuteras. Del 1 av ett längre seminarium. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 14:50: Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 15:45: Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: KU-utfrågning: Ulf Kristersson (M). DIREKT. Statsministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott, dels om ett uttalande om kärnkraft han gjorde i den EU-politiska partiledardebatten i november, dels om tillsättandet av den nationella säkerhetsrådgivaren. * 10:30: Särskild debatt med anledning av IPCC:s rapport. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L). Från morgonen. * 12:00: Rapport. * 12:03: Åtgärder för lägre elkostnader kommande vinter. Interpellationsdebatt i riksdagen. * 12:40: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 13:45: Vem ska tro på mig? En ny granskning av sexuella övergrepp mot barn på de statliga ungdomshemmen, så kallade SiS-hem, presenteras och diskuteras. Del 1 av ett längre seminarium. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 14:50: Levererar välfärdsstaten eller krävs reformer? Många medborgare upplever att staten inte lever upp till samhällskontraktets åtaganden. Är förväntningarna för höga? Vad ska egentligen ingå? Arrangör: Fores. Från 26/4. * 15:45: Sveriges och EU:s relation till Ungern. Brysselkorrespondenterna Andreas Liljeheden, SR, och Wiktor Nummelin, TT, diskuterar EU:s kritik mot Ungern. Vilka konsekvenser kan de frostiga relationerna få för Sveriges inträde i Nato? Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 27 apr 09:00

Publicerades: Tor 27 apr 09:00

09:00: Vilka litar på våra samhällsinstitutioner och varför? Forskning visar att förtroendet för institutioner sjunker i andra länder, men inte i Sverige. Med Felicia Robertson, doktorand, Göteborgs universitet. Arrangör: SOM-institutet. Från 28/3. * 09:30: KU-utfrågning: Ann Linde (S). DIREKT. Tidigare utrikesministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller uttalande om krigsmaterielexport till Ukraina. * 10:30: KU-utfrågning: Ebba Busch (KD). DIREKT. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott om hanteringen av ärendet om sekretess vid elstöd. * 11:30: MP:s skuggbudget presenteras (sänds med fördröjning, starttid 11.00). Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar Miljöpartiets vårbudgetmotion. * 11:45: Brottsbekämpning med Chat control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 12:00: Rapport. 12:03: Debatt om finansiell stabilitet och polisfrågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 13:00: C skuggbudget presenteras. DIREKT.Martin Ådahl (C), ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar Centerpartiets vårbudgetmotion. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna. * 15:45: EU mittemellan stormakterna. Vilka är problemen med ett växande Kina som tar en allt större plats, och hur ska Europa hantera Kinas och USA:s stormaktskamp? EU-parlamentarikerna David Lega (KD), Evin Incir (S) och Jörgen Warborn (M) diskuterar det "yrvakna" förhållandet till Kina. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Vilka litar på våra samhällsinstitutioner och varför? Forskning visar att förtroendet för institutioner sjunker i andra länder, men inte i Sverige. Med Felicia Robertson, doktorand, Göteborgs universitet. Arrangör: SOM-institutet. Från 28/3. * 09:30: KU-utfrågning: Ann Linde (S). DIREKT. Tidigare utrikesministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller uttalande om krigsmaterielexport till Ukraina. * 10:30: KU-utfrågning: Ebba Busch (KD). DIREKT. Energi- och näringsminister Ebba Busch (KD) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott om hanteringen av ärendet om sekretess vid elstöd. * 11:30: MP:s skuggbudget presenteras (sänds med fördröjning, starttid 11.00). Janine Alm Ericson (MP), ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar Miljöpartiets vårbudgetmotion. * 11:45: Brottsbekämpning med Chat control. Hotas grundläggande medborgerliga rättigheter eller gör övervakningen oss säkrare? EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Heléne Fritzon (S) och Malin Björk (V) debatterar kommissionens förslag på plats i Bryssel. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 12:00: Rapport. 12:03: Debatt om finansiell stabilitet och polisfrågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens omröstning. * 13:00: C skuggbudget presenteras. DIREKT.Martin Ådahl (C), ekonomiskpolitisk talesperson, presenterar Centerpartiets vårbudgetmotion. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på frågor från riksdagsledamöterna. * 15:45: EU mittemellan stormakterna. Vilka är problemen med ett växande Kina som tar en allt större plats, och hur ska Europa hantera Kinas och USA:s stormaktskamp? EU-parlamentarikerna David Lega (KD), Evin Incir (S) och Jörgen Warborn (M) diskuterar det "yrvakna" förhållandet till Kina. Programledare: Marcus Carlehed. Från 26/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 26 apr 09:00

Publicerades: Ons 26 apr 09:00

09:00: Genomförande av elmarknadsdirektivet. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11:00: Riksbanken om dagens räntebesked. DIREKT. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Mattias Erlandsson, tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30: Riksdagsdebatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 13.40: Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 15.10: Frågor om public service och film. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför votering. Från förmiddagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Genomförande av elmarknadsdirektivet. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 11:00: Riksbanken om dagens räntebesked. DIREKT. Pressträff med riksbankschef Erik Thedéen och Mattias Erlandsson, tillförordnad chef för avdelningen för penningpolitik. * 11:30: Riksdagsdebatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 13.40: Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 15.10: Frågor om public service och film. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför votering. Från förmiddagen. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 25 apr 09:00

Publicerades: Tis 25 apr 09:00

09:00: EU-magasinet. Om EU-ländernas linje i relationen till Kina. Och nya delar av klimatpolitiken klubbad i parlamentet - hur långt har unionen kommit? De senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 20/4. * 10:00: Barnfattigdom - rapporter från verkligheten. Vittnesmål om utsatta barnfamiljer, ökad hunger bland skolbarn och vikten av trygga hem. Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 11:00: KU-utfrågning: Paulina Brandberg (L). Jämställdhetsministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller samråd i riksdagen om bättre villkor för plattformsarbete. * 12:00: Rapport. * 12:03: Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 13:00: Felaktiga utbetalningar och hyresgästers ansvar för barn som begår brott. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 14:45: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: EU-magasinet. Om EU-ländernas linje i relationen till Kina. Och nya delar av klimatpolitiken klubbad i parlamentet - hur långt har unionen kommit? De senaste debatterna i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 20/4. * 10:00: Barnfattigdom - rapporter från verkligheten. Vittnesmål om utsatta barnfamiljer, ökad hunger bland skolbarn och vikten av trygga hem. Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 11:00: KU-utfrågning: Paulina Brandberg (L). Jämställdhetsministern svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller samråd i riksdagen om bättre villkor för plattformsarbete. * 12:00: Rapport. * 12:03: Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 13:00: Felaktiga utbetalningar och hyresgästers ansvar för barn som begår brott. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 14:45: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 24 apr 09:00

Publicerades: Mån 24 apr 09:00

09:00: Utmaningar för EU:s framtida energiförsörjning. DIREKT. Konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU. Simultantolkas. * 10:00: Amorteringskrav och bankernas stabilitet. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) intervjuas av Carolina Neurath Bengtsson i programmet 30 minuter. Från 20/4. * 10:30: Riksdagens frågestund. Jakob Forssmed (KD), Gunnar Strömmer (M), Erik Slottner (KD) och Parisa Liljestrand (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 20/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör: Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 13:00: Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Utmaningar för EU:s framtida energiförsörjning. DIREKT. Konferensen hålls inom ramen för riksdagens del av Sveriges ordförandeskap i EU. Simultantolkas. * 10:00: Amorteringskrav och bankernas stabilitet. Finansmarknadsminister Niklas Wykman (M) intervjuas av Carolina Neurath Bengtsson i programmet 30 minuter. Från 20/4. * 10:30: Riksdagens frågestund. Jakob Forssmed (KD), Gunnar Strömmer (M), Erik Slottner (KD) och Parisa Liljestrand (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor. Från 20/4. * 12:00: Rapport. * 12:03: Vem har ansvar för matpriserna? Prisökningen på livsmedel var den högsta på 70 år mellan februari 2022 och februari 2023, enligt SCB. Varför stiger matpriserna och vem har ansvaret? Arrangör: Svensk dagligvaruhandel. Från 18/4. * 13:00: Vem ska tro på mig? En granskning av sexuella övergrepp mot barn vid SiS särskilda ungdomshem. Del 2. Vittnesmål från unga och samtal med politiker, myndigheter och organisationer. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 21 apr 09:00

Publicerades: Fre 21 apr 09:00

09:00: Debatt om den svenska industrin och hot mot rikets säkerhet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 13:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 15:00: EU-magasinet. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 20/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om den svenska industrin och hot mot rikets säkerhet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Hur når vi kriminalitetens rötter? Ny rapport presenteras och diskuteras. Den tar bland annat upp varför människor begår brott och varför vissa blir kriminella men inte andra. Arrangör: Stockholms handelskammare. Från 17/4. * 13:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 15:00: EU-magasinet. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. Från 20/4. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 20 apr 09:00

Publicerades: Tor 20 apr 09:00

09:00: Barnfattigdom - rapporter från verkligheten. Vittnesmål om utsatta barnfamiljer, ökad hunger bland skolbarn och vikten av trygga hem. Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 10:00: Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 11:00: EU-magasinet. DIREKT. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Hushållens syn på ekonomin och trender i opinionen. SOM-institutets trenduppdatering och rapport om medborgarnas viktigaste samhällsproblem. Med Johan Martinsson, docent och föreståndare, SOM-institutet. Från 28/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Barnfattigdom - rapporter från verkligheten. Vittnesmål om utsatta barnfamiljer, ökad hunger bland skolbarn och vikten av trygga hem. Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 10:00: Pensionens dag - politiska utspel och konsekvenser. Efter alla pensionsutspel - hur väl lönar det sig att arbeta för att få en bra pension på ålderns höst? En ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Fokus och Skandia. Från 17/4. * 11:00: EU-magasinet. DIREKT. Veckans debatter i EU-parlamentet i Strasbourg och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras. Programledare: Niklas Svensson. * 12:00: Rapport. * 12:03: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. 15:15: Hushållens syn på ekonomin och trender i opinionen. SOM-institutets trenduppdatering och rapport om medborgarnas viktigaste samhällsproblem. Med Johan Martinsson, docent och föreståndare, SOM-institutet. Från 28/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 19 apr 09:00

Publicerades: Ons 19 apr 09:00

09:00: Debatt om jämställdhet, kriminalvård och våldsbrott. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens beslut. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 13.50: USA:s försvarsminister besöker Sverige. DIREKT. Pressträff på Muskö med försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J Austin III. * 15:00: Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 15:30: EU:s miljöministrar i möte. DIREKT. Pressträff efter informellt miljöministermöte i Sverige med miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och och EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om jämställdhet, kriminalvård och våldsbrott. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens beslut. * 12:00: Rapport. * 12:03: Så påverkas jobben när Sverige ska ställa om. Slutsatserna i rapporten Färdplan sysselsättning presenteras och kommenteras. Vilka jobb skapas och vilka försvinner vid en grön omställning? Arrangör: LO och tankesmedjan Global utmaning. Från 17/3. * 13.50: USA:s försvarsminister besöker Sverige. DIREKT. Pressträff på Muskö med försvarsminister Pål Jonson (M) och USA:s försvarsminister Lloyd J Austin III. * 15:00: Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 15:30: EU:s miljöministrar i möte. DIREKT. Pressträff efter informellt miljöministermöte i Sverige med miljöminister Romina Pourmokhtari (L) och och EU:s miljökommissionär Virginijus Sinkevičius. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 18 apr 09:00

Publicerades: Tis 18 apr 09:00

09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 13/4. * 10:00: Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 11:15: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Värdet av att få vara sig själv. Seminariet fortsätter. * 13:00: Särskild debatt om importen av rysk fossil energi. DIREKT. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). * 15:00: Debatt om subventionerade anställningar och svenskfientlighet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Statsministerns frågestund. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. Från 13/4. * 10:00: Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 11:15: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Värdet av att få vara sig själv. Seminariet fortsätter. * 13:00: Särskild debatt om importen av rysk fossil energi. DIREKT. Debatten har begärts av Miljöpartiet. Från regeringen deltar bistånds- och utrikeshandelsminister Johan Forssell (M). * 15:00: Debatt om subventionerade anställningar och svenskfientlighet. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Mån 17 apr 08:25

Publicerades: Mån 17 apr 08:25

08:20-13:00: Finansministern presenterar vårbudgeten. DIREKT. Efter finansminister Elisabeth Svantessons (M) presskonferens kommentar av SVT:s Mats Knutson i Forums riksdagsstudio. Därefter analyser av ekonomer och pressträffar med oppositionen. Programledare: Celinda Andersson. * Hålltider: 09:30: Nationalekonomisk kommentar. DIREKT. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet ”Skatter och samhället” vid IFN. * 10:00: Pressträff: Socialdemokraterna. DIREKT. Med Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson. * 10:25: Så påverkas privatekonomin. DIREKT. Privatekonom Annika Creutzer. * 10:30: Pressträff: Centerpartiet. DIREKT. Med Martin Ådahl (C), ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:00: Pressträff: Vänsterpartiet. DIREKT. Med Ali Esbati (V), ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:30: Pressträff: Miljöpartiet. DIREKT. Med MP:s språkrör Märta Stenevi och Per Bolund. * 12:00: Rapport. * 12.03: Regeringens vårbudget. DIREKT. Samtalen och analyserna fortsätter. * 13:00: Riksdagen debatterar vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner deltar. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag: vårbudgeten. DIREKT. SVT:s Mats Knutson kommenterar regeringens förslag till vårbudget och oppositionens synpunkter. Programledare: Celinda Andersson.Mer om programmet

08:20-13:00: Finansministern presenterar vårbudgeten. DIREKT. Efter finansminister Elisabeth Svantessons (M) presskonferens kommentar av SVT:s Mats Knutson i Forums riksdagsstudio. Därefter analyser av ekonomer och pressträffar med oppositionen. Programledare: Celinda Andersson. * Hålltider: 09:30: Nationalekonomisk kommentar. DIREKT. Daniel Waldenström, professor i nationalekonomi och programchef för forskningsprogrammet ”Skatter och samhället” vid IFN. * 10:00: Pressträff: Socialdemokraterna. DIREKT. Med Mikael Damberg (S), ekonomiskpolitisk talesperson. * 10:25: Så påverkas privatekonomin. DIREKT. Privatekonom Annika Creutzer. * 10:30: Pressträff: Centerpartiet. DIREKT. Med Martin Ådahl (C), ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:00: Pressträff: Vänsterpartiet. DIREKT. Med Ali Esbati (V), ekonomiskpolitisk talesperson. * 11:30: Pressträff: Miljöpartiet. DIREKT. Med MP:s språkrör Märta Stenevi och Per Bolund. * 12:00: Rapport. * 12.03: Regeringens vårbudget. DIREKT. Samtalen och analyserna fortsätter. * 13:00: Riksdagen debatterar vårbudgeten. DIREKT. Finansminister Elisabeth Svantesson (M) överlämnar regeringens ekonomiska vårproposition till riksdagen. Efter det hålls en debatt där riksdagspartiernas ekonomiska talespersoner deltar. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag: vårbudgeten. DIREKT. SVT:s Mats Knutson kommenterar regeringens förslag till vårbudget och oppositionens synpunkter. Programledare: Celinda Andersson.Mer om programmet

Fre 14 apr 09:00

Publicerades: Fre 14 apr 09:00

09:00: Debatt om folkhögskolan och koldioxidupptag i skog och mark. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor.09:30: Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 10:40: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 13:40: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 14:40: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och om konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om folkhögskolan och koldioxidupptag i skog och mark. DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor.09:30: Så borde pensionssystemet utformas - panelsamtal. Vad är viktigast när det gäller pensionerna - livsinkomstprincipen eller fattigdomsbekämpning? Avslutande del av ett längre seminarium. Arrangör: Pensionsmyndigheten. Från 29/3. * 10:40: Forum: Politik och samhälle. * 12:00: Rapport. * 12:03: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 13:40: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 14:40: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och om konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tor 13 apr 09:00

Publicerades: Tor 13 apr 09:00

09:00: KU-utfrågning: Khashayar Farmanbar (S). Socialdemokraternas dåvarande energi- och digitaliseringsminister svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Tre ärenden tas upp: hänvisningen till en rapport om kärnkraft, uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och uttalande om elpriser. * 11:00: KU-utfrågning: Andreas Carlson (KD). Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller samrådet med riksdagen när svenska tågsträckor för stambanor ströks i det transeuropeiska transportnätets (TEN-T) kartor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Debatt om Ukraina och kommunala frågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:00: Ska Sverige lyckas lösa EU:s migrationskris? Antalet asylansökningar ökade stort under 2022, rapporterna om dödsfall på Medelhavet fortsätter och människor som fått avslag stannar kvar. Hur ska EU hantera migrationen? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 15:25: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Ärendedebatterna fortsätter. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: KU-utfrågning: Khashayar Farmanbar (S). Socialdemokraternas dåvarande energi- och digitaliseringsminister svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Tre ärenden tas upp: hänvisningen till en rapport om kärnkraft, uttalande om utbyggnaden av havsbaserad vindkraft och uttalande om elpriser. * 11:00: KU-utfrågning: Andreas Carlson (KD). Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson (KD) svarar på frågor i riksdagens konstitutionsutskott. Ärendet gäller samrådet med riksdagen när svenska tågsträckor för stambanor ströks i det transeuropeiska transportnätets (TEN-T) kartor. * 12:00: Rapport. * 12:03: Debatt om Ukraina och kommunala frågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Statsministerns frågestund. DIREKT. Statsminister Ulf Kristersson (M) svarar på riksdagsledamöternas frågor direkt i kammaren. * 15:00: Ska Sverige lyckas lösa EU:s migrationskris? Antalet asylansökningar ökade stort under 2022, rapporterna om dödsfall på Medelhavet fortsätter och människor som fått avslag stannar kvar. Hur ska EU hantera migrationen? Debatt med EU-parlamentarikerna Charlie Weimers (SD), Tomas Tobé (M) och Alice Bah Kuhnke (MP). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 15:25: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Ärendedebatterna fortsätter. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Ons 12 apr 09:00

Publicerades: Ons 12 apr 09:00

09:00: Debatt om bostadspolitik, planering och byggande. DIREKT. Riksdagen debatterar bland annat civilutskottets förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Barnfattigdom - vad säger politikerna? Med Magdalena Andersson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Märta Stenevi (MP), Nooshi Dadgostar (V), Muharrem Demirok (C), Oscar Sjöstedt (SD), Juno Blom (L) och Christian Carlsson (KD). Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 13:00: Hur har kriget mot Ukraina förändrat Ryssland? Ett samtal om vad Ryssland är för land i dag, ett år efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vad vet och tycker befolkningen om kriget? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 14/3. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 14:55: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Debatt om bostadspolitik, planering och byggande. DIREKT. Riksdagen debatterar bland annat civilutskottets förslag inför eftermiddagens votering. * 12:00: Rapport. * 12:03: Barnfattigdom - vad säger politikerna? Med Magdalena Andersson (S), Camilla Waltersson Grönvall (M), Märta Stenevi (MP), Nooshi Dadgostar (V), Muharrem Demirok (C), Oscar Sjöstedt (SD), Juno Blom (L) och Christian Carlsson (KD). Arrangör: Rädda Barnen, Majblomman, Röda Korset och Hyresgästföreningen. Från 15/3. * 13:00: Hur har kriget mot Ukraina förändrat Ryssland? Ett samtal om vad Ryssland är för land i dag, ett år efter den fullskaliga invasionen av Ukraina. Vad vet och tycker befolkningen om kriget? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 14/3. * 14:30: Forum: Politik och samhälle. * 14:55: Så kan mer vindkraft skapas i Sverige. Näringslivets omställning kräver kraftigt ökad tillgång till fossilfri el av olika slag och vindkraft är den energiproduktion som snabbast kan komma på plats. Men vilka politiska beslut behövs? Arrangör: Svenskt Näringsliv. Från 29/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Tis 11 apr 09:00

Publicerades: Tis 11 apr 09:00

09:00: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 10:15: Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 11:15: Behöver Sverige ett nytt pensionssystem? Håller nuvarande pensionssystem eller bör politikerna välja en ny väg? Vad ska väga tyngst - livsinkomstprincipen eller fördelningspolitik? Arrangör: Pensionsmyndigheten. Del 1 av 3. Från 29/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Behöver Sverige ett nytt pensionssystem? Seminariet fortsätter. Del 2 av 3. * 12:40: Kampen om jobben hårdnar - hur ska EU möta USA:s jättesatsning? I kampen med Kina om rollen som världens ledande industrination genomför USA ett gigantiskt klimatpaket. Hur ska EU agera för att inte hamna på efterkälken? Diskussion med EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S), Jörgen Warborn (M) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 13:00: Debatt om den gröna omställningen och akutskolor. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

09:00: Hur hanterades covid-19 på äldreboenden? Ny rapport om personalens erfarenheter och konsekvenserna för verksamheten presenteras. Kommentar av äldreminister Anna Tenje (M) och Coronakommissionens ordförande Mats Melin. Arrangör: SNS. Från 29/3. * 10:15: Tiktok - barnunderhållningen som blev ett säkerhetsproblem. På några få år har den kinesiska sociala medieplattformen Tiktok fått över en miljard användare. Men samtidigt som säkerhetslarmen är många förblir appen populär hos barn och unga. Arrangör: Frivärld. Från 28/3. * 11:15: Behöver Sverige ett nytt pensionssystem? Håller nuvarande pensionssystem eller bör politikerna välja en ny väg? Vad ska väga tyngst - livsinkomstprincipen eller fördelningspolitik? Arrangör: Pensionsmyndigheten. Del 1 av 3. Från 29/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Behöver Sverige ett nytt pensionssystem? Seminariet fortsätter. Del 2 av 3. * 12:40: Kampen om jobben hårdnar - hur ska EU möta USA:s jättesatsning? I kampen med Kina om rollen som världens ledande industrination genomför USA ett gigantiskt klimatpaket. Hur ska EU agera för att inte hamna på efterkälken? Diskussion med EU-parlamentarikerna Erik Bergkvist (S), Jörgen Warborn (M) och Karin Karlsbro (L). Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 13:00: Debatt om den gröna omställningen och akutskolor. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Ministrar svarar på ledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt i dag.Mer om programmet

Fre 31 mar 09:00

Publicerades: Fre 31 mar 09:00

09.00 Särskild debatt om hushållens ekonomi DIREKT. Riksdagsdebatten är begärd av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M). * 11.00 Elmarknadens övervinster och skuldsättning i Sverige DIREKT. Direkt efter debatten hushållens ekonomi blir det interpellationsdebatter. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12.00 Rapport * 12:03: SOM-seminariet 2023. Medborgarnas viktigaste samhällsfrågor presenteras av forskare från Göteborgs universitet. Del 2. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från den 28/3. * 14:00: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

09.00 Särskild debatt om hushållens ekonomi DIREKT. Riksdagsdebatten är begärd av Socialdemokraterna. Från regeringen deltar finansminister Elisabeth Svantesson (M). * 11.00 Elmarknadens övervinster och skuldsättning i Sverige DIREKT. Direkt efter debatten hushållens ekonomi blir det interpellationsdebatter. Ministrar svarar på riksdagsledamöternas i förväg inlämnade, skriftliga frågor. * 12.00 Rapport * 12:03: SOM-seminariet 2023. Medborgarnas viktigaste samhällsfrågor presenteras av forskare från Göteborgs universitet. Del 2. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från den 28/3. * 14:00: Värdet av att få vara sig själv. Samtal om hur skola och arbetsliv kan bli bättre på att inkludera personer med bland annat dyslexi, adhd och autism och vilka fördelar det för med sig. Arrangör: Prinsparets stiftelse. Från 28/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

Tor 30 mar 09:00

Publicerades: Tor 30 mar 09:00

09:00: Vem ska tro på mig? En ny granskning av sexuella övergrepp mot barn på de statliga ungdomshemmen, så kallade SiS-hem, presenteras och diskuteras. Del 1 av ett längre seminarium. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 10:00: SOM-seminariet 2023. Medborgarnas viktigaste samhällsfrågor presenteras av forskare från Göteborgs universitet. Del 1. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från den 28/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Yrkestrafik och taxi och brottsbekämpande arbete. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:50: Så ska EU:s vapen knäcka Putin. Ukraina lider akut brist på ammunition. Nu finns planer på EU-gemensamma ammunitions- och vapeninköp till Ukraina. Diskussion med EU-parlamentarikerna David Lega (KD) och Jakop Dalunde (MP) om fördelar och risker med förslaget. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

09:00: Vem ska tro på mig? En ny granskning av sexuella övergrepp mot barn på de statliga ungdomshemmen, så kallade SiS-hem, presenteras och diskuteras. Del 1 av ett längre seminarium. Arrangör: Childhood. Från 22/3. * 10:00: SOM-seminariet 2023. Medborgarnas viktigaste samhällsfrågor presenteras av forskare från Göteborgs universitet. Del 1. Arrangör: SOM-institutet vid Göteborgs universitet. Från den 28/3. * 12:00: Rapport. * 12:03: Yrkestrafik och taxi och brottsbekämpande arbete. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 14:00: Riksdagens frågestund. DIREKT. Fyra ministrar svarar på riksdagsledamöternas frågor. * 15:50: Så ska EU:s vapen knäcka Putin. Ukraina lider akut brist på ammunition. Nu finns planer på EU-gemensamma ammunitions- och vapeninköp till Ukraina. Diskussion med EU-parlamentarikerna David Lega (KD) och Jakop Dalunde (MP) om fördelar och risker med förslaget. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

Ons 29 mar 09:00

Publicerades: Ons 29 mar 09:00

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Konjunkturläget presenteras. DIREKT. Konjunkturinstitutet håller presskonferens. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Debatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport. Årets granskning av regeringens politik när det gäller klimatmålen presenteras. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kommenterar rapporten. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från morgonen. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

09:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag inför eftermiddagens votering. * 09:30: Konjunkturläget presenteras. DIREKT. Konjunkturinstitutet håller presskonferens. * 10:00: Riksdagsdebatt inför beslut. DIREKT. Debatterna fortsätter. * 12:00: Rapport. * 12:03: Klimatpolitiska rådets rapport. Årets granskning av regeringens politik när det gäller klimatmålen presenteras. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari (L) kommenterar rapporten. Arrangör: Klimatpolitiska rådet. Från morgonen. * 14:30: Hur har Rysslands krig mot Ukraina förändrat EU? Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har inneburit stora utmaningar för EU, men också enat medlemsländerna. Hur ser framtiden ut? Arrangör: Centrum för Östeuropastudier och Utrikespolitiska institutet. Från 23/3. * 16:00: Rapport. * 16:05: Hänt idag.Mer om programmet

Upptäck mer