Forum Ons 20 jan 09:00

09:00: EU-politisk debatt i riksdagen. DIREKT. EU-minister Hans Dahlgren inleder debatten med att redogöra för regeringens prioriteringar i EU-arbetet. 12:00: Rapport.12:03: forts EU-politisk debatt i riksdagen. DIREKT.12:30: Yttrandefrihet, yrkestrafik och cykelfrågor. DIREKT. Efter debatten och EU-politiken övergår riksdagen till att debattera utskottens förslag. 15:45: Corona special. Program med svar på tittarnas frågor om corona. Hur påverkas vi, samhället, ekonomin och jobben? Programledare: Hiba Daniel. Från 19/1. 16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.