Våld som livsstil

Kan man älska våld? Programledaren Vilde Bratland Erikstad möter unga män som på olika sätt har våld som livsstil. MMA-fightern Håkon Foss har valt det lagliga våldet, medan andra ägnar sig åt arrangerade masslagsmål eller oprovocerat våld på gatan. Våld som yrke, våld som hobby och våld som drog - vad är dragningskraften? (Norge, 2018)