Nobel 2020: Porträtten Fredsprisporträttet: Hunger - i både krig och fred

Bengt Norborg och Emil Larsson skildrar årets pristagare World Food Programme och deras arbete för att bekämpa fattigdom och hunger.