Tio år med TV Minneskonst kring ett jubileum med bl a Per-Martin Hamberg, Henrik Dyfvermam och Åke Falck

Kring ett jubileum med bl.a Per Martin Hamberg, Henrik Dyfermam och Åke Falck. En tillbakablick på televisonens utveckling och historia i Sverige.