Det var några som hade kommit från Chile Claudio Sapiain skildrar hur det var att återvända till sitt hemland

Claudio Sapiain, som med sin familj levde i Sverige under sin exil efter kuppen i Chile, skildrar hur det var att återvända till sitt hemland.