Fogliga flickor och tuffa killar Spekulationer kring ett traditionellt mönster

Spekulationer kring ett traditionellt mönster.