Forum Tis 15 sep 09:00

09:00: Vilka mål bör sysselsättningspolitiken sikta på? Över tid har regeringar formulerat olika mål för sysselsättningspolitiken. I rapporten Avgörande mål analyserar Lars Calmfors för- och nackdelar med ett antal tidigare mål och ger rekommendationer för framtiden. Övriga medverkande: Göran Hjelm, Konjunkturinstitutet, Maria Hemström Hemmingsson, Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, IFAU, m fl. Arrangör: ESO. Från 2/9. 10:25: Utbildning och arbetsmarknad - hur väl rustat är Sverige? Omstartskommissionen om utbildning och arbete. Med kommissionens ordförande Klas Eklund och nationalekonomerna Susanne Ackum och Oskar Nordström Skans. Arrangör: Stockholms Handelskammare. Från 17/8. 11:00: Politik i bokhyllan: I rättvisans tjänst. Johan Eriksson, som bland annat försvarade Rakhmat Akilov, om livet som advokat och de moraliska dilemman han brottas med. Pontus Mattsson intervjuar. Från 11/9. 11:15: Rättsstatsprincipen och utbetalning av EU-medel. I juli i år enades EU:s stats- och regeringschefer om EU:s långtidsbudget 2021-2027 och om ett stort återhämtningspaket. Hur kommer rättsstatsprincipen att påverka villkoren för utbetalningar av EU-medel? Med EU-minister Hans Dahlgren, EU-parlamentarikerna Abir Al-Sahlani (C), Alice Bah-Kuhnke (MP), Malin Björk (V), Evin Incir (S), Arba Kokalari (M) och Jessica Stegrud (SD) samt Johan Hirschfeldt jurist och fd president i Svea hovrätt och Anna Södersten, forskare i juridik vid Sieps. Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige. Från 10/9. 12:00: Rapport. 12:03: Rättsstatsprincipen och utbetalning av EU-medel, forts. 12:45: Forum: Politik och samhälle. 13:00: Elförbindelse till Gotland och laddning av elbilar. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Energi- och digitaliserings­minister Anders Ygeman (S), utrikesminister Ann Linde (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 13:55: Pressträff om coronaläget. DIREKT. Pressträff med Folkhälsomyndigheten och andra berörda myndigheter. 15:00: Interpellationsdebatterna fortsätter. Sänds med fördröjning. 15:45: Politik i bokhyllan: Med lögnen som vapen. USA-kännaren Erik Åsard berättar om Donald Trump, hans kärnväljare och republikanernas omvandling. Dessutom resonerar han kring USA:s största samhällsproblem. Pontus Mattsson intervjuar. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.