Mötet Rätten till fjället

Ständiga konflikter och rättsprocesser om vem som har rätt till marken. Samebyar och rennäring ställs mot turism och näringsliv. Nu möts Kirunas kommunalråd Gunnar Selberg (C) och renskötaren Anders Kråik, partiledare i Samerna, för att diskutera vem som ska ha rätt till fjället. Ett möte. Ett ämne. Två personer med vitt skilda åsikter. Del 9 av 13. Ett program från Sverige möts.