Se upp i backen 1. Se upp i backen

Ett huvudstupa program bland skidor och stavar med Lasse Åberg. En liten berättelse om nybörjarens vedermödor i skidbackarna.