Forum Ons 18 mar 2020 09:00

09:00: Konsumenträtt och militära frågor. DIREKT. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: Ensamhet som dödar. DIREKT. Socionomen Kerstin Thelander presenterar en ny rapport om ofrivillig ensamhet i Sverige. Vad kan vården, socialtjänsten, skolan och äldreomsorgen göra? Övriga medverkande: Johannes Nordholm, psykolog, Anah Sjösten, Träffpunkt Simonsland i Borås, Eva Lindh (S), riksdagsledamot och Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdsregionråd i Stockholm. Arrangör: Arena Idé. 13:00: Så kan sårbara samhällen identifieras och skyddas. Polisen har tagit fram en databas för att identifiera områden sårbara för kriminalitet. Per Ottosson, Noa, berättar om kartornas mål och syfte. Dessutom om hur antagonistiska hot kan undergräva tilltron till viktiga samhällsaktörer, med Hans Brun, Försvarshögskolan. Arrangör: Polismyndigheten, Noa, i samverkan med Malmö Universitet och Försvarshögskolan. Från 16/12. 13.55: Coronaviruset, presskonferens med Folkhälsomyndigheten. DIREKT Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) håller gemensam pressträff om coronaviruset. 14.30: Kungen kallar till extra konselj - talar till Sverige. DIREKT. Extra konselj på Kungliga slottet i Stockholm med anledning av coronasmittan. Mötet med regeringen inleds med ett uttalande från H.M. Konungen. Senare: Assar Lindbeck: akademisk forskning i allmänhetens tjänst. Seminarium för att uppmärksamma statsvetarprofessorn Assar Lindbeck som nyligen fyllt 90. Carl Bildt, fd statsminister, inleder med att berätta varför han tillsatte Lindbeckkommissionen. Övriga medverkande: Erik Fichtelius, fd chef Ekot och Aktuelltreporter, Jenny Madestam, statsvetare, m fl. Arrangör: Institutet för internationell ekonomi (IIES) Stockholms universitet och SNS. Från 10/3. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.