Forum Tis 10 mar 2020 09:00

09:00: Utfrågning om penningpolitiken. DIREKT. Finansutskottet håller en öppen utfrågning om den aktuella penningpolitiken. Riksbankschef Stefan Ingves och vice riksbankschef Anna Breman medverkar. 11:00: Sällsynta sjukdomar - hur EU-invånarna ska få rätt sjukvård. Runt 30 miljoner människor i EU beräknas leva med sällsynt sjukdom. I två panelsamtal diskuteras hur EU kan bidra till att de drabbade tidigt ska få rätt diagnos, lämplig behandling och högkvalitativ vård. Med Karin Karlsbro (L), EU-parlamentariker, Anna Wedell, professor i medicinsk genetik, m fl. Arrangör: EU-kommissionen i Sverige. Från 6/3.12:00: Rapport.12:03: forts Sällsynta sjukdomar - hur EU-invånarna ska få rätt sjukvård.12:30: Forum: Politik och samhälle.13:00: Brottsutsatta företagare och regeringens hantering av Postnord. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Näringsminister Ibrahim Baylan (S), minister för internationellt utvecklingssamarbete Peter Eriksson, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) och civilminister Lena Micko (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor.16:00: Rapport.16:05: Hänt i dag.