Detta program är olämpligt för barn

Veckans brott Ytterligare bil inblandad i sprängdådet på Östermalm?

Veckans brott Redaktionen: När Camilla och Lasse går igenom den sex minuter långa övervakningsfilmen från bombdådet på Gyllenstiernsgatan i Stockholm framkommer nya uppgifter. Bilderna och förloppet visar att ytterligare en bil kan vara inblandad.