Forum Fre 14 feb 09:00

09:00: Gifttunnor i Bottenhavet och mängdrabatt för brott. DIREKT.Interpellationsdebatter i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 10:00: Moderaterna pressträff - DIREKT. Moderaternas partiledare, Ulf Kristersson, och Johan Forssell, rättspolitisk talesperson, presenterar en nyhet på rättsområdet.​ Plats: riksdagens presscenter, Stokholm. 10:30: Forts interpellationsdebatter. DIREKT. Interpellationsdebatter i riksdagen. Miljö- och klimatminister Isabella Lövin (MP), justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S), finansminister Magdalena Andersson (S) och arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S) svarar på ledamöternas inlämnade frågor. 12:00: Rapport. 12:03: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen.Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. Från 22/1. 13:05: Skyddsnät i sönderfall - SKR:s kvinnofridssatsning.Hearing om vad upphandling av skyddat boende får för effekter. Den här delen handlar om Sveriges kommuner och regioners, SKR, kvinnofridssatsning. Med Arion Chryssafis (M) ordförande Socialpolitik och individomsorg SKR. Arrangör: Roks. Del av heldagsseminarium. Från 23/1. 14:00: Fel, fusk och brottslighet.Några av Skatteverkets experter redogör för områden där det finns problem och där kontroller kommer att genomföras under 2020, till exempel folkbokföring, samordningsnummer samt brottslighet och osund konkurrens i arbetslivet. Arrangör: Skatteverket. Från 11/2. 15:00: EU-magasinet.Den här veckan samlas EU-parlamentet i Strasbourg. Debatterna där och andra aktuella EU-frågor kommenteras och analyseras i Forums studio av inbjudna gäster. Programledare: Niklas Svensson. Från 13/2. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.