Agenda Sön 2 feb 21:15

Finns även som teckenspråkstolkat - spela Sön 2 feb 21:15

Coronaviruset sprids till allt fler - och Världshälsoorganisationen WHO har utlyst globalt nödläge. Hur farlig är smittspridningen, hur påverkas världsekonomin och varför får Kina så mycket beröm för sin krishantering? Johan Giesecke, WHO-rådgivare i smittskyddsfrågor, Björn Olsen, professor infektionssjukdomar, Malin Oud, Raoul Wallenberginstitutets Kina-avdelning och Frédéric Cho, expert på kinesiska handelsrelationer. Nu startar Sverigedemokraternas Mattias Karlsson sin konservativa tankesmedja - reportage i Agenda. Programledare: Anna Hedenmo.