Forum Ons 22 jan 09:00

09:00: Debatt inför beslut. Riksdagen debatterar utskottens förslag. 12:00: Rapport. 12:03: EU: Ökat tryck i migrationsfrågan. Är det rimligt eller ens troligt att alla länder kommer att ta samma ansvar för flyktingmottagandet? Vilka andra vägar finns att gå? Diskussion med EU-parlamentarikerna Alice Bah Kuhnke (MP/G/EFA), Evin Incir (S/S&D) och Charlie Weimers (SD/ECR) under ledning av Marcus Carlehed på plats i Bryssel. 12:25: Perspektiv på näringslivets roll i totalförsvaret. Medverkande: Camilla Asp, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, Fredrik Bynander, Centrum för totalförsvar och samhällets säkerhet Försvarshögskolan och Karl Lallerstedt, Svenskt Näringsliv. Från Folk och försvars rikskonferens. 12:50: Separatister tar plats i EU-parlamentet. Hur påverkas relationen mellan EU och medlemsländerna? Teresa Küchler, SvD:s medarbetare i Bryssel, analyserar katalonernas kamp för självständighet. Programledare: Marcus Carlehed. 13:00: Antibiotikaresistens - den långsamma krisen. Konsekvenserna av antibiotikaresistens är mycket allvarliga. Professor Otto Cars, grundare av nätverket ReAct, ger en bild av det globala nuläget och infektionsläkare Thomas Tängdén rapporterar från den svenska sjukvården. Även myndigheternas beredskap för resistensrelaterade kriser presenteras. Arrangör: Folk och försvar. 14:00 Brexit - sista striden Nu lämnar Storbritannien EU, men stenhårda förhandlingar väntar. Pia Gripenberg, DN:s Brysselkorrespondent, och Anders Rehnberg, Svenskt näringsliv, om den framtida relationen. Programledare: Marcus Carlehed. Från 21/1. 14:15 Debatt inför beslut Forts riksdagen debatterar utskottens förslag. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.