Forum Tis 21 jan 09:00

09:00: Civilt försvar i ett nytt årtionde. Dan Eliasson, generaldirektör Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, talar på Folk och försvars rikskonferens den 13 januari.09:30: 5G i en säkerhetspolitisk kontext. Ulf Pehrsson, policychef Ericsson, om risker och säkerhetstänkande med ny teknik som 5G. Från Folk och försvars rikskonferens. 09:45: Hur mår svensk sjukvård? Sverige hamnar i topp när vårdens medicinska resultat rankas internationellt. Samtidigt står vården inför flera utmaningar. På seminariet presenteras rapporten "Vem vårdar bäst", av Clas Rehnberg, Karolinska Institutet. Den kommenteras och diskuteras av Ella Bohlin (KD), regionråd, Lina Maria Ellegård, nationalekonomi, Heidi Stensmyren, Sveriges läkarförbund, m fl. Arrangör: Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO). 11:45: Ett år med regeringen och januariöverenskommelsen - vad har hänt och vart är vi på väg? Medverkande: Lars Leijonborg, Gudrun Schyman och Mikael Odenberg m fl. Arrangör: Stockholms handelskammare. 12:00: Rapport. 12:03: Ett år med regeringen och januariöverenskommelsen - vad har hänt och vart är vi på väg? Medverkande: Lars Leijonborg, Gudrun Schyman och Mikael Odenberg m fl. Arrangör: Stockholms handelskammare. 13:00: Olagliga adoptioner från Chile och nedläggning av hjälplinje. Interpellationsdebatter i riksdagen. Statsråden Lena Hallengren (S) och Tomas Eneroth (S) svarar på riksdagsledamöternas inlämnade frågor. 14:00: Så påverkar konjunkturen bostadsmarknaden. Mycket talar för sämre ekonomiska tider. Cathrine Danin, seniorekonom Swedbank, ger en lägesanalys av samhällsekonomin och dess inverkan på bostadsmarknaden. Arrangör: Bostadsforum. 14:35: Ungas och äldres växande behov på bostadsmarknaden. Ungdomsköerna till bostadsförmedlingarna blir allt längre samtidigt som kommunerna ska hantera en äldreboom. Hur kan båda gruppernas bostadsbehov tillgodoses? Med Maria Pleiborn, demograf WSP. Arrangör: Bostadsforum. 15:05: Så kan sårbara samhällen identifieras och skyddas. Polisen har tagit fram en databas för att identifiera områden sårbara för kriminalitet. Per Ottosson, Noa, berättar om kartornas mål och syfte. Dessutom Hans Brun, Försvarshögskolan, om hur antagonistiska hot kan undergräva tilltron till viktiga samhällsaktörer. Arrangör: Polismyndigheten, Noa, i samverkan med Malmö Universitet och Försvarshögskolan. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.