Nobel 2019: Föreläsningarna Medicin

Medicinpristagarna föreläser från Karolinska institutet i Stockholm.