Världen Den sista fisken

Utfiskningen hotar bestånden i stora delar av världen. Utanför Mocambique fiskar kinesiska företag så hårt så att lokala fiskare nu mest får upp maneter i sina nät. Men i hamnen visar sig fiskeföretagen vara mycket svårfångade.