Helt ärligt Du är cool mamma, du är bad ass

Aiat och mamma Zeinab har en nära relation men de är väldigt olika när det gäller att visa känslor. Nu är de beredda att prata om det som varit svårt.