Louis Theroux: Förlossningspsykosens mardröm Brittisk dokumentär från 2019

Louis undersöker tre olika psykiatriska kliniker för nyförlösta mammor i Storbritannien. Här får kvinnor med psykisk ohälsa efter sina graviditeter snarare umgås med sina barn än att bli fråntagna dem. Vissa av mammorna har så negativa känslor mot sina barn att sjukvårdspersonalen måste bedöma om de är i skick att ta hand om sina nyfödda. Det viktigaste är mammans och barnets möjligheter till att knyta an till varandra. Men när kan en mamma bli direkt farlig för sitt barn?