Muslimsk högtid Mån 12 aug 02.00

Vi följer Khalid Mohammed och hans familj i förberedelserna inför firandet av Eid-al-adha, en av muslimernas största högtider.