Forum Ons 9 okt 09.00

09.00: Norrlandsfönstret - Agenda 2030. År 2015 enades världens ledare om 17 globala mål till år 2030, för ekonomisk, social och miljömässig hållbarhet. Vad betyder målen på lokal nivå och hur långt har vi kommit? Annika Lindberg, handläggare, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Från 5/9.09:35: Den säkra staden - våld och vakande ögon - DIREKT.Om ökat säkerhetsmedvetande i skolan och strategier för att skapa trygghet på sjukhus. Arrangör: DN konferens. 10:30: Ny prognos för konjunkturläget. Pressträff med Konjunkturinstitutets prognoschef Ylva Hedén Westerdahl.11:00: Den säkra staden - våld och vakande ögon. Konferensen fortsätter. Om digitala staket för att skapa tryggare och säkrare stadsmiljö och panelsamtal om hur man skapar en säkrare handel när personal och kunder är rädda. Arrangör: DN konferens.12:00: Politik i bokhyllan - Världen sedan 1989. Annika Ström Melin har som journalist bevakat Europa ända sedan Berlinmuren föll för 30 år sedan. I boken skildrar hon hur världen har utvecklats sedan dess. En del av det som hyllades då förkastas idag. Niklas Ekdal intervjuar. 12:15: Rapport. 12:18: Hjärnan i osynk med vår tid. Ett högt tempo, konstant stress och ständig uppkoppling får konsekvenser för hjärnan, som är skapad i en helt annan tid. Det konstaterar Anders Hansen, överläkare i psykiatri, i sin bok Skärmhjärnan. Arrangör: public service-bolagen. 13:10: Cannabis - harmlös rekreation eller farlig drog? Cannabis är en av världens mest använda droger. Effekterna på hälsa och sociala förhållanden är omdebatterade, både i Sverige och internationellt. Ny rapport presenteras och diskuteras. Arrangör: Forte. 14:40: SCB:s Demokratidag - skilda världar. Om demografiska skillnader i landet, valdeltagandet i ett regionalt perspektiv och stödet för EU. Arrangör: SCB. 16:00: Rapport. 16:05: Hänt i dag.