The Young Person's Guide to the Orchestra Musikprogram från 2018.

Marin Alsop var en gång elev till Leonard Bernstein. Hon var också den första kvinnan på pulten vid Last Night of the Proms. Nu är det hennes tur att lära unga intresserade om den klassiska musikens underbara värld. Denna gång med hjälp av Benjamin Britten, som har lånat ett tema av Purcell för att i ord och ton förklara hur en symfoniorkester fungerar.