Korrespondenterna Valet som splittrar Europa

Nationalismen växer sig allt starkare inom EU. Populistpartier mobiliserar bland unga väljare, medan äldre röster påminner om Europas totalitära historia. Korrespondenterna från Salvinis Italien inför EU-valet. Programledare: Bengt Norborg.