Drottning Sonjas barndomshem Norskt program från 2018

Under de år på 1960-talet som förhållandet mellan Norges dåvarande kronprins Harald och Sonja Haraldsen var tvunget att hållas hemligt var Sonjas barndomshem en av de få platser där paret kunde träffas. Huset har nu genomgått en restaurering och återseendet med den gamla invanda miljön blir ett känslosamt ögonblick för drottningen.

Genrer
Kungligt