Passageraren Svensk dokumentär från 1966

Passageraren var tänkt som en parodi på den franske författaren Claude Simon och hans fragmentariska och mycket konkreta prosa. Eric M Nilsson ville bryta mot det han kallar dumregeln: Man ska inte i ord säga det som syns i bild. Filmen handlar om en resa och speakertexten berättar hela tiden det som vi kan se i bilderna. Effekten blir den motsatta - det vi ser upplevs som overkligt.