Vetenskapsfavoriter Birka

Vikingastaden Birka beskrivs ofta som en storstilad handelsstad, men ny forskning visar att det kanske var en betydligt mindre glansfull plats än man trott. Österrikiska forskare har med hjälp av markradar undersöket marklagren under Birka och funnit att vikingaön Birka snarare var ett trångt arbetsläger befolkat av slavar. Ur Vetenskapens värld 10/10 2016.