Forum Ons 20 feb 09.00

09:00: Tryggare kan ingen vara? Konferens om hur arkitektur och design kan bidra till ökad trygghet och förebygga brottslighet i offentliga miljöer. Med Armita Törngren Golkar, psykolog, Karin Svanberg, Brå, Hans Brun, Försvarshögskolan, m fl. Arrangör: ArkDes, Boverket, Brå och Försvarshögskolan. Från 15/2. 12:00: Rapport. 12:03: Tryggare kan ingen vara? Seminariet fortsätter.13:30: Politik i bokhyllan - Pendeln av Julie Lindahl.Ett barnbarn utforskar sin familjs nazistiska förflutna. Från 4/2.13:50: Toppkandidat i EU-valet. Vilken fråga är viktigast för hela EU? Och vilken vill EU-kandidaten själv driva? Cecilia Wikström (L), Sara Skyttedal (KD) och Malin Björk (V) svarar. 14:00: Utfrågning om fossilfria transporter. Trafikutskottet håller öppen utfrågning om transportsektorns bidrag till att klimatmålen uppfylls. Med Jens Holm (V), Robert Andrén, Energimyndigheten, Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, Johanna Grant, Gröna bilister, mfl. Från 17/1. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt idag.