Forum Fre 8 feb 09.00

09:00: Kärnkraft för framtida elbehov - DIREKT. Interpellationsdebatt i riksdagen med energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman (S). 09:40: Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt. Om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten. Hur har det sett ut och vilken roll kommer filantropi att spela i framtiden? Med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Anders Johnson, näringslivshistoriker, m fl. Arrangör: Entreprenörskapsforum. Från 12/12. 11:00: Europa och nationalstatens återkomst. EU-parlamentariker Cecilia Wikström (L) inleder, därefter paneldiskussion med Susanne Palme, Sveriges Radio, Lisa Pelling, Arena Idé, Ulf Öberg, Europeiska unionens domstol, m fl. Arrangör: Universitetens nätverk för Europaforskning. Från 6/2. 12:00: Rapport. 12:03: Stora Infradagen 2019. Om utmaningar för företag och organisationer som arbetar med infrastruktur. Finns det i framtiden arbetskraft, och har den rätt kompetens? Vilka konsekvenser får fortsatt ökade krav på hållbarhet? Med Anna Rosling Rönnlund, Magnus Persson, Maskinentreprenörerna, infrastrukturminister Tomas Eneroth (S), m fl. Arrangör: Maskinentreprenörerna. Från 25/1. 15:35: Brexit - vad händer nu? Frågetecknen kring Storbritanniens utträde ur EU är många. Blir det en hård Brexit, en ny folkomröstning eller en senareläggning av utträdet? Eller? Med EU-parlamentarikerna Gunnar Hökmark (M) och Peter Lundgren (SD). Programledare: Katia Elliott. Från 30/1. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.