Den amerikanska idrottsdrömmen Säsong 1 - Avsnitt 4: Televisionen

Inget är och blir mer amerikanskt än det populärkulturella etermediet tv. Det var i USA televisionen utvecklades och förfinades och alla amerikaner har en speciell relation till tv och hur de konsumerar mediet. Tv och sport band samman ett välmående efterkrigs-USA. SVT Sport har besökt USA och undersökt ett amerikanskt fenomen.