Forum Tor 24 jan 09.00

09:00: Rösträttens århundrade. I december var det hundra år sedan riksdagen tog beslutet om allmän och lika rösträtt. Det högtidlighölls med ett seminarium om demokratins framväxt med utgångspunkt i antologin Rösträttens århundrade, framtagen av Riksbankens Jubileumsfond. Från 17/12. 10:25: Klimatförändringar - samhället och säkerhetspolitik. Med Malin Mobjörk, klimatforskare SIPRI och Mikael Granberg, Centrum för klimat och säkerhet Karlstads Universitet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 10:55: Klimatförändringar - naturkatastrofer. Med Ylva Jonsson Strömberg, enhetschef Krishantering och beredskap Svenska Röda Korset, Malin Dreifaldt, centralstyrelsen för Bilkåren, Daniel Bäckström (C), försvarsutskottet och Hanna Gunnarsson (V), försvarsutskottet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 11:20: Hoten mot Sverige - internationella drivkrafter. Ett samtal om internationella drivkrafter och nationella konsekvenser. Med Gunnar Karlson, chef militära underrättelse- och säkerhetstjänsten, och Klas Friberg, chef säkerhetspolisen. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 12:00: Rapport. 12:03: Har försvaret rätt inriktning för att möta hot mot Sverige? Linda Nordlund, ledarskribent Expressen och Anders Lindberg, politisk chefredaktör Aftonbladet, kommenterar svensk säkerhetspoltitk. Programledare: Lotta Bouvin-Sundberg. Från 15/1. 12:15: Hoten mot Sverige - rättsstatens utmaningar. Med Anders Thornberg, rikspolischef och Petra Lundh, riksåklagare. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 12:50: Hoten mot Sverige - konsekvenser. Hur påverkas enskilda och hur påverkas samhället? Med Ulf Merlander, lokalpolisområdeschef Storgöteborg nordost och Erik Wennerström, generaldirektör Brottsförebyggande Rådet. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 13:20: Kommentarer från ungdomsförbunden. Med förbundsordförandena Magnus Ek, CUF, Martin Hallander, KDU och Henrik Malmrot, Ung Vänster. Arrangör: Folk och Försvar. Från 15/1. 13:45: Politik i bokhyllan: Svart gryning. Förutom att skildra fascismen i Finland under perioden 1918-1944, skildrar boken hur ideologin har levt vidare och hur nära Finland var en fascistisk statskupp. Aapo Roselius intervjuas av Anita Kratz. Från 23/11. 14:00: Riksdagens frågestund. 15:15: Säkerhet i en osäker värld. Med Elisabeth Braw, the Modern Deterrence project, RUSI, Ewa Skoog-Haslum, vice rektor Försvarshögskolan, Margareta Wahlström, ordförande Svenska Röda Korset, Åsa Wikforss, professor i teoretisk filosofi, Rosaline Marbinah, ordförande Landsrådet för Sveriges ungdomsorganisationer. Arrangör: Folk och Försvar. Från 14/1. 16:00: Rapport. 16:05: Forum: Hänt i dag.