Nobel 2018: Föreläsningarna Kemi

Kemipristagarna föreläser vid Stockholms universitet.