Europa: Från dinosaurie till människa Säsong 1 — Avsnitt 2: Människans planet

Hur har människan påverkat kontinenten Europa? För 600 000 år sedan började våra förfäder att jaga, och därifrån har människan format sin miljö mer och mer. Vår relativt korta historia på jorden innebär ändå väldigt tydlig påverkan på den. Floder har rätats ut, skogar raderats, vägar har byggts. Nästan all ursprunglig naturlig miljö för djuren, som har funnits här miljontals år före oss, är försvunnen.