Uppdrag granskning Valskandalen i Botkyrka

Moderaterna i Botkyrka kommun fick i största hemlighet ett mycket attraktivt erbjudande av Alby moskés församling - en möjlighet att få tusentals röster i valet. Men rösterna var inte gratis. För att få dem skulle moderaterna först lova att ge församlingen det de vill ha - en tomt till en ny moské. Inbjudan kom via Miljöpartiets gruppledare i kommunen, Ali Khalil.