Val 2018: Slutdebatten - teckenspråkstolkat

Finns även utan tolkning - spela Val 2018: Slutdebatten

Den stora debatten som avslutar valrörelsen där partiledarna och språkrören debatterar valets viktigaste frågor, under ledning av Camilla Kvartoft och Anders Holmberg.