Torium - den andra kärnkraften Fransk vetenskapsfilm från 2015.

Tekniken var inte förbunden med kärnvapen och forskningen lades ner på 1970-talet. Men idén om torium-reaktorn återkommer gång på gång. Det här är historien om en kärnkraft som kunde ha varit men inte blev.