Forum 13 dec 2018 10.10

10:10: Hur kan fler komma in på arbetsmarknaden? I en ny bok tas ett helhetsgrepp på frågan om utsatta gruppers etablering på arbetsmarknaden. Utbildningens, arbetsmarknadsprogrammens, anställningsformernas och lönernas betydelse analyseras. Med Lars Calmfors, professor IFN, Peter Jeppsson, Svenskt Näringsliv, Irene Wennemo, statssekreterare (S), m fl. Arrangör: Institutet för Näringslivsforskning. Från 6/12. 11:40: Brexit mot målet eller snavade man på målsnöret?Den 11 december röstade det brittiska underhuset om Storbritanniens avtal med EU om utträde ur unionen. Vad blir konsekvenserna och hur blir vägen ut för britterna? Diskussion med EU-parlamentarikerna Christofer Fjellner (M/EPP) och Max Andersson (MP/Gröna gruppen). Programledare: Niklas Svensson. Från 12/12.15:30: Företagsamma filantroper och välfärdsstatens framväxt.Om filantropins och civilsamhällets utveckling och betydelse för den svenska välfärdsstaten. Hur har det sett ut och vilken roll kommer filantropi att spela i framtiden? Med Lars Trägårdh, professor i historia och civilsamhälleskunskap, Anders Johnson, näringslivshistoriker, m fl. Från 12/12.