Sagan om Sverige Avsnitt 2

Del 2 av 3. Serie om Sveriges förhistoria. Jordbruk och metalltekniken är två uppfinningar som revolutionerade två forntidsepoker, bondestenåldern och bronsåldern. Den första bondetiden var en orostid. Var tionde människa mötte en våldsam död. Befolkningen växte och de smittosamma sjukdomarnas historia inleddes, bl a tuberkulosens. Alkoholen kom till Norden och bronsåldershövdingen markerade sin makt och rikedom i väldiga gravbyggen.