Den enfaldige mördaren Svensk långfilm från 1982.

Sven, som har gomspalt, växer upp i en liten by i Skåne under 1930-talet. Genom sitt handikapp har han svårt att göra sig förstådd och man kallar honom "Idioten". När modern dör utackorderas Sven till fabrikör Höglund, en hänsynslös man som bara är glad när han kan skada någon. Men en dag talar änglarna till Sven; nu är tiden kommen att befria världen från Höglund. Filmen bygger på Hans Alfredsons roman "En ond man". Regi: Hans Alfredson. I rollerna: Stellan Skarsgård, Hans Alfredson, Maria Johansson, Per Myrberg, Lena Pia Bernhardsson, Nils Ahlroth m.fl.