Frökens första barn Svensk långfilm från 1950

Efter sexton succéromaner har författaren Johannes Porshammar bestämt sig för att skriva en seriös bok om ensamma mödrars liv. Hans förläggare Wahlstrand är skeptisk till idén men sätter ändå in en annons - i författarens namn - där han söker lämpliga studieobjekt. Påföljden blir att Johannes hem invaderas av platssökande mödrar. En av de sökande är den unga journalisten Sonja, men för att uppfylla annonsens krav blir hon tvungen att "låna" ett barn. Regi: Schamyl Bauman. I rollerna: Sickan Carlsson, Edvin Adolphson, Olof Winnerstrand, Viveca Serlachius, Dagmar Ebbesen, Sven Lindberg m.fl.