Vagabond eller vanlig människa? Ett reportage från 1963 om romer i Stockholm

Ett reportage från 1963 av Roland Hjelte och Karl Axel Sjöblom om romer i Stockholm. Medverkande: Oskar Columbus, Olga Demeter, Eskil Taikon, Axel Bessik, Olga Bessik, Gurli Taikon, m.fl.