Clara Henry, Erik Ekstrand och Farah Abadi i Vem kan vad?