Årets deltagare i Värsta listan 2020 och nya programledaren Antonia Rodrigues da Silva i mitten.