Världsmedborgare

Program på teckenspråk

Kan bara ses i Sverige

Döva runt om i världen känner ofta direkt en samhörighet med varandra även om de inte kan samma språk och aldrig tidigare har träffats. Reportern Angelina Nyström undersöker hur är det att vara döv idag i olika delar av världen.

Information om

Produktionsår
2021–2022
Rättigheter
Kan ses i hela världen

Säsong 1

Avsnitt 1

Publicerades: Ons 3 nov 2021 02:00

Döva runt om i världen känner ofta direkt en samhörighet med varandra. Varför är det så? Jesada Pua är från San Francisco men bor numera i Budapest. Han har rest mycket och kan tio språk och anser att dövsamhället är väldigt varmt och inbjudande jämfört med samhället i övrigt. Läraren Kerstin Olsson menar att många döva, oavsett hemvist, har mer eller mindre samma bakgrund när det gäller skolgång, oralism och diskriminering. De vet hur det är att leva i ett samhälle där majoriteten är hörande och ofta är deras erfarenheter lika. Del 1 av 6.Mer om programmet

Döva runt om i världen känner ofta direkt en samhörighet med varandra. Varför är det så? Jesada Pua är från San Francisco men bor numera i Budapest. Han har rest mycket och kan tio språk och anser att dövsamhället är väldigt varmt och inbjudande jämfört med samhället i övrigt. Läraren Kerstin Olsson menar att många döva, oavsett hemvist, har mer eller mindre samma bakgrund när det gäller skolgång, oralism och diskriminering. De vet hur det är att leva i ett samhälle där majoriteten är hörande och ofta är deras erfarenheter lika. Del 1 av 6.Mer om programmet

Avsnitt 2

Publicerades: Ons 10 nov 2021 02:00

Poloko Qobose arbetar som programansvarig för sport på ungdoms- och idrottsministeriet i Botswana. Han önskar att det fanns mer pengar för att stötta dövsamhället i Botswana. Milagro Requena har arbetat i 27 år som idrottslärare på en dövskola i Venezuela. Hon berättar att Venezuelas ekonomiska och politiska kris har inneburit att många hörselskadade barn sitter fast hemma där kommunikationen med de hörande föräldrarna inte fungerar alls. Del 2 av 6.Mer om programmet

Poloko Qobose arbetar som programansvarig för sport på ungdoms- och idrottsministeriet i Botswana. Han önskar att det fanns mer pengar för att stötta dövsamhället i Botswana. Milagro Requena har arbetat i 27 år som idrottslärare på en dövskola i Venezuela. Hon berättar att Venezuelas ekonomiska och politiska kris har inneburit att många hörselskadade barn sitter fast hemma där kommunikationen med de hörande föräldrarna inte fungerar alls. Del 2 av 6.Mer om programmet

Avsnitt 3

Publicerades: Ons 17 nov 2021 02:00

Johanna Katz-Searls växte upp i Buenos Aires i Argentina. På skolan för döva barn där hon gick fick barnen stryk om de tecknade. Det var oralism som gällde, berättar hon. Nu bor och arbetar hon i USA och informerar om förtryck, teckenspråk och dövmedvetenhet via sitt Instagramkonto. Filmproducenten Emilio Insolera är också född i Argentina men har vuxit upp i Italien där han fick teckenspråkig undervisning i dövskolan. Han är kritisk till utvecklingen idag och tycker att för mycket fokus läggs på cochlea-implantat och talträning. Del 3 av 6.Mer om programmet

Johanna Katz-Searls växte upp i Buenos Aires i Argentina. På skolan för döva barn där hon gick fick barnen stryk om de tecknade. Det var oralism som gällde, berättar hon. Nu bor och arbetar hon i USA och informerar om förtryck, teckenspråk och dövmedvetenhet via sitt Instagramkonto. Filmproducenten Emilio Insolera är också född i Argentina men har vuxit upp i Italien där han fick teckenspråkig undervisning i dövskolan. Han är kritisk till utvecklingen idag och tycker att för mycket fokus läggs på cochlea-implantat och talträning. Del 3 av 6.Mer om programmet

Avsnitt 4

Publicerades: Ons 24 nov 2021 02:00

Zsolt Plaszkos barndom i Ungern präglades av audism och förtryck. Han önskar att alla, hörande som döva, fick möjlighet att lära sig teckenspråk för att ha tillgång till det i livet. I Frankrike visar Erwan Cifra "visual vernacular", eller VV, en konstform där poesi och berättande görs på teckenspråk i tre dimensioner. Del 4 av 6.Mer om programmet

Zsolt Plaszkos barndom i Ungern präglades av audism och förtryck. Han önskar att alla, hörande som döva, fick möjlighet att lära sig teckenspråk för att ha tillgång till det i livet. I Frankrike visar Erwan Cifra "visual vernacular", eller VV, en konstform där poesi och berättande görs på teckenspråk i tre dimensioner. Del 4 av 6.Mer om programmet

Avsnitt 5

Publicerades: Ons 1 dec 2021 02:00

Juli af Klintberg arbetar som tolk och berättar att när hon träffar personer från andra länder så anpassar hon tecknen tills de förstår varandra. Tack vare hennes många bildliga tecken från världen har hon blivit väldigt kreativ i hur hon använder det svenska teckenspråket. Jesada Pua arbetar som expert i amerikanskt teckenspråk, ASL. Han tycker att det är onödigt att döva trevar sig fram med internationella tecken på möten och sportevenemang nu när ASL spridit sig. André Almeida från Portugal är en av dem som lägger ut material och diskuterar olika ämnen med andra döva på sociala medier. Del 5 av 6.Mer om programmet

Juli af Klintberg arbetar som tolk och berättar att när hon träffar personer från andra länder så anpassar hon tecknen tills de förstår varandra. Tack vare hennes många bildliga tecken från världen har hon blivit väldigt kreativ i hur hon använder det svenska teckenspråket. Jesada Pua arbetar som expert i amerikanskt teckenspråk, ASL. Han tycker att det är onödigt att döva trevar sig fram med internationella tecken på möten och sportevenemang nu när ASL spridit sig. André Almeida från Portugal är en av dem som lägger ut material och diskuterar olika ämnen med andra döva på sociala medier. Del 5 av 6.Mer om programmet

Avsnitt 6

Publicerades: Ons 8 dec 2021 02:00

När teckenspråkstolken Lars-Gunnar Möllefors kommer till ett annat land söker han alltid upp dövföreningen. Där får man överlägset bäst turistinformation, anser han. Fie Sennels, skådspelare från Norge, har tillsammans med några andra kvinnor skapat samlingsplatsen "Deaf woman space" för att peppa döva kvinnor att ta mer plats. Del 6 av 6.Mer om programmet

När teckenspråkstolken Lars-Gunnar Möllefors kommer till ett annat land söker han alltid upp dövföreningen. Där får man överlägset bäst turistinformation, anser han. Fie Sennels, skådspelare från Norge, har tillsammans med några andra kvinnor skapat samlingsplatsen "Deaf woman space" för att peppa döva kvinnor att ta mer plats. Del 6 av 6.Mer om programmet

Upptäck mer