Att stå ut med sina släktingar kan fresta tålamodet, även hos de rökgrå langurerna i Malaysias regnskog.