Björn 46 år, präst, Lina 37 år, prästkandidat, Mark Levengood, programledare, Filip 26 år, kyrkvaktmästare och Jennie 36 år, biträdande kyrkoherde.