Tjuv och tjuv

Tjuv och Tjuv är två hopplösa tjuvar som alltid misslyckas med sina kupper.

Tjuv och Tjuv är två hopplösa tjuvar som alltid misslyckas med sina kupper. Den store, som är ledartjuven, är bullrig och oförsiktig. Till sin hjälp har han sin kumpan - som inte alls är intresserad av tjuveri.