Babben Larsson, programledare för Stjärnor hos Babben.