En revolver är under utredning. Förövaren är alltid före utredarna, men tack vare modern kriminalteknik kan sökningen efter ledtrådar snabbt komma ikapp.